ไลฟ์สไตล์
100 year

กสส.เยียวยาเกษตรกร 3 จชต.หลังประสบภัยน้ำท่วม เสริมรู้สร้างอาชีพ

ไทยรัฐออนไลน์
2 มี.ค. 2564 13:41 น.
SHARE

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ให้เกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเดือน ธ.ค. 63 เพื่อให้สามารถซ่อมแซมเองได้ และในอนาคตยึดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ให้แก่ เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สามารถที่จะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย และอนาคตสามารถสร้างอาชีพได้

ข่าวแนะนำ

"ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรหรือสมาชิก สามารถที่จะซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กได้ด้วยตนเอง เพราะเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ก็คือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ประกอบอาชีพการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ำ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องพ่นยา เป็นต้น ในอุทกภัยที่ผ่านมาเครื่องจักรเสียหายกันจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ หากพี่น้องเกษตรกรซ่อมเป็นต่อไปนอกจากซ่อมของตนเองแล้วอาจต่อยอดเป็นอาชีพเสริม รับซ่อมจากเกษตรกรอื่นๆ ในชุมชนได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย เป็นการอบรมที่หวังผลให้ทำงานได้จริง" นายวิศิษฐ์ กล่าว

กำหนดจัดอบรม 7 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวม 245 คน ระยะเวลาดำเนินการเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 โดยจะใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือสถานที่อื่นๆ ที่สะดวก ใช้งบประมาณปี 2564 วงเงิน 456,400 บาท แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สำหรับ 7 รุ่นหรือประมาณ 65,200 บาทต่อรุ่น

โดยหลักสูตรนี้จะมีการอบรมหลักการทำงานของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนที่สำคัญและเทคนิคการถอดประกอบเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา และการฝึกภาคปฏิบัติการถอดเครื่องยนต์ขนาดเล็กด้วย ทั้งหมดจะมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากสถานศึกษาในพื้นที่เป็นวิทยากร และเพื่อให้ผู้รับการอบรมซ่อมได้จริง ทำงานได้จริง กรมฯได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการด้วย โดยจะต้องมีการทดสอบความรู้ ทักษะก่อนและหลังการอบรม และจะมีการประเมินผลหลังจบการอบรมด้วย เนื่องจาก กสส.ต้องการให้การอบรมครั้งนี้ส่งประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และทำให้เกษตรกรสามารถที่จะช่วยตนเองได้ในอนาคต

สำหรับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรม 7 รุ่นแรกประกอบด้วย จ.ปัตตานี 3 สหกรณ์คือ สหกรณ์ประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ จำกัด สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาปะกาฮะรัง จำกัด จ.นราธิวาส 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จำกัด และ จ.ยะลา 2 สหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสส.เกษตรกรเกษตร3จชต.น้ำท่วมใต้เสริมหลักสูตรอาชีพเสริมวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 16:14 น.