ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นายก อบต.แจงทั้งน้ำตา ของบ 16 ล้าน ได้มา 6 หมื่นซ้ำเป็นโครงการของคนอื่น

  ไทยรัฐออนไลน์24 ก.ย. 2563 13:25 น.
  SHARE

  นายก อบต.หาดยาย จ.ชุมพร แจงทั้งน้ำตา งบอุดหนุนฯปี 64 เสนอโครงการรวม 16 ล้าน ถูกตัดเหี้ยนงบโครงการพัฒนาภาคก็ไม่ได้สักบาทเดียว แถมมีโครงการใครไม่รู้ยัดมา 2 โครงการ ที่แปลก คือ หนังสือจากกรมฯ ลงวันที่ 17 ก.ย.63 แต่ให้เสนอแผนงานโครงการ ภายในวันที่ 14 ก.ย.63 

  วันที่ 24 ก.ย. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้นำชุมชน ส.อบต.และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน จากกรณีท้องถิ่นจะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค อันจะทำให้ อบต.หาดยาย ไม่มีเงินจากโครงการดังกล่าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564-2565 รวม 2 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นายธเรวัชร นายก อบต.หาดยาย พร้อมทีมผู้บริหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน รวมกว่า 30 คน ในห้องประชุม โดยมีการตั้งกล้องไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเพจของ อบต.หาดยาย ซึ่งนายธเรวัชรถึงกับพูดสะอื้นมีน้ำตาไหลซึมออกมา เสียใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสไม่มีงบประมาณสนับสนุนเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เป็นระยะเวลา 2 ปี  พร้อมกับกล่าวว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นของตน และสมัยหน้าตนขอวางมือทางการเมืองจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.หาดยาย อีกแล้วเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่บ้าง

  นายธเรวัชร นายก อบต.หาดยาย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 855,358,500 บาท ซึ่งทุกปี อบต.หาดยาย จะได้รับการจัดสรรมากกว่า 10 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 นี้ เสนอไปหลายโครงการ อาทิ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมงบประมาณ 16 ล้านบาท

  นายธเรวัชร กล่าวต่อว่า ต่อมาได้มีหนังสือจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.63 แจ้งผ่านจังหวัดชุมพร มาว่า อบต.หาดยาย ได้รับ 2 โครงการ คือชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 61,400 บาท ตนรู้สึกงงมากเพราะทั้ง 2 โครงการนี้ตนไม่ได้เสนอขอไปแต่กลับยัดเยียดมาให้ ส่วนโครงการที่เสนอขอไปทั้งหมด 16 ล้านบาท กลับไม่ได้รับการจัดสรรเลยแม้แต่โครงการเดียว ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าการปรับตัดงบประมาณดังกล่าวทำในระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง ตนถือว่าเป็นการเกลี่ยเงินงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางแห่ง กลับได้โครงการและงบประมาณมากเกินความจำเป็น

  นายธเรวัชร กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือผ่านมายังจังหวัดชุมพร แจ้งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ชุมพร เรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค โดยหนังสือดังกล่าวส่งเป็นสำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ. 0023.3/15271 ลงวันที่ 17 ก.ย.63 ส่งมาถึงที่ทำการ อบต.หาดยาย โดยระบุว่า “ด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ทำข้อเสนอแผนงานโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 14 ก.ย.63" ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ เพราะเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ลักษณะเหมือนมีเจตนาจะไม่ให้เราใช้เงินงบประมาณดังกล่าว

  ทั้งนี้ หลังตนได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 17 ก.ย.63 และวันเดียวกันจึงได้รีบทำหนังสือด่วนที่สุดสอบถามไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหลังสวน และได้รับหนังสือด่วนที่สุดตอบกลับมาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.63ว่า ข้อเสนอแผนงานโครงการและการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค การบันทึกข้อมูลตาม GR Code ระบบได้ปิดแล้ว มีกำหนดปิดกรอบเมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ทำให้ไม่สามารถเสนอของบประมาณได้อีกแล้ว

  นายธเรวัชร กล่าวอีกว่า ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของตน ซึ่งจากนี้ต่อไปในปี พ.ศ.2564-2565 อบต.หาดยาย จะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะได้รับจัดสรรมาเพียงกว่า 6 หมื่นบาทเท่านั้น และงบประมาณสนับสนุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรแม้แต่บาทเดียว เพราะส่งหนังสือมาล่าช้า ทำให้ท้องถิ่นต้องขาดโอกาสในการพัฒนา ทั้งๆ ที่ อบต.หาดยาย เป็นแหล่งส่งออกผลไม้สำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด และพืชผลการเกษตรอื่นๆ รวมมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านต่อปี แต่กลับไม่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  อบต.ไม่ได้งบงบพัฒนาท้องถิ่นอบต.หาดยายธเรวัชร อบแพทย์อบต.ชุมพรข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:34 น.