ไลฟ์สไตล์
100 year

ศอ.บต.ติวเข้มปฐมนิเทศ ข้าราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ไทยรัฐออนไลน์
1 ก.ย. 2563 19:35 น.
SHARE

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จชต.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความหลากหลายด้านภาษา นำไปสู่ความสันติสุข

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พิเศษที่มีประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมลายู มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความหลากหลายทั้งด้านภาษา การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาซับซ้อนนำไปสู่ความไม่สงบกว่า 17 ปี เกิดเหตุการณ์กว่า 18,000 ครั้ง เสียชีวิต 5,200 คน และบาดเจ็บ 12,000 ราย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ข้าราชการที่รับใช้ประชาชนจึงเป็นบุคคลสำคัญในการร่วมกันพัฒนา โดยเฉพาะข้าราชการใหม่ ต้องสร้างความเข้าใจบริบทพื้นที่ วัฒนธรรม ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างรัฐกับประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อนำความสงบและสันติสุขกลับคืนมา

ข่าวแนะนำ

ดังนั้น ศอ.บต. จึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปีนี้ เป็นการดำเนินการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการครูในพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทสังคม วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ และความเข้าใจของคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดด้วย เพื่อทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และยุติความรุนแรง นำความสันติสุขกลับสู่ดินแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะมีข้าราชการที่ผ่านการอบรม กว่า 1,000 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ

ทั้งนี้ กิจกรรมมีการลงพื้นที่สถานที่สำคัญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเมื่อผ่านการอบรมอีกด้วย เพื่อให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นอยู่ บริบทแต่ละพื้นที่ วัฒนธรรม และแนวความคิดของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด พร้อมรับใช้ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษารากของปัญหาเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง สู่การพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศอ.บต.กิจกรรมศอ.บต.ปฐมนิเทศ ศอ.บต.ชายแดนใต้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:55 น.