ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ส.ป.ก. ลุยทำฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน หวังลดปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก

  ไทยรัฐออนไลน์14 ก.ค. 2563 00:30 น.
  SHARE

  เลขาฯส.ป.ก.นำร่องเปิดโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวจ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบสร้างองค์ความรู้แก้ปัญหาการจัดการน้ำสู่ชุมชนอื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ผู้บริหาร ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) บ้านสวนนาตาวัสดิ์ เลขที่ 90 หมู่ที่ 14  ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

  ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า จากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายด้านแหล่งน้ำ ให้กับหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และพัฒนาพื้นที่ ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ได้เร่งดำเนินการโครงการ เพราะถือเป็นมาตรการเร่งด่วน ซึ่งในวันนี้ได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้เดินทางมาเปิดโครงการฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบที่แรกที่ได้เริ่มดำเนินโครงการ 

  โดย ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,001,500 บาท เพื่อดำเนินโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจ.สุราษฎร์ธานี 5 ชุมชน ๆ ละ 5 ฝายรวมจำนวน 25 ฝาย โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ, บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ, บ้านแม่ทะล่าง หมู่ที่ 19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ, บ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน และบ้านควนพุน หมู่ที่ 7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้

  สำหรับกิจกรรมในการดำเนินโครงการวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่น โดยมีเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ จำนวน 30  ครัวเรือน ในพื้นที่เกษตรกรรม 400 ไร่ กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาในพื้นที่จำนวน 1 ไร่  เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน อันเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด – 19 การจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เวียงสระ และการแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จจากการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

  "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พื้นที่เป้าหมายมากกว่า 40 ล้านไร่ เกษตรกรมากกว่า 2.8 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางพื้นที่ ที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ดังนั้นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นภารกิจหนึ่งของ ส.ป.ก. ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำของชุมชน สร้างต้นแบบการเรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนอื่น เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขบนผืนดินที่ได้รับการจัดสรรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนตลอดไป"เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ภัยแล้งหน้าแล้งฝายชะลอน้ำส.ป.ก.การจัดการน้ำน้ำสู่ชุมชนเขตปฏิรูปที่ดินข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo