ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ก.ค. 2563 05:01 น.
  SHARE

  เมื่อวันก่อน พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะไปติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตั้งอยู่ในเขต ต.วังพญา ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

  เป็นพื้นที่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดทำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  ฟาร์มแห่งนี้มี นายบูฆอลี ดือรามะ เป็นผู้จัดการ มี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนทุกองค์กร ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันประสานงาน ให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์

  สำหรับความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้ดำเนินการบนเนื้อที่ 7 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่นา และพื้นที่โคกและหนอง ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 50

  โดยเริ่มปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกหญ้าแฝกพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ และขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้ง 2 ส่วน แต่สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียว ทางโครงการต้องดำเนินการปรับปรุงดิน ใช้เศษวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ ฟางข้าว ซังข้าวโพด และหญ้าแห้งมาปกคลุมดิน เพื่อปรับสภาพให้เหมาะต่อการปลูกพืช

  ขณะเดียวกันได้ลงแรงปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยทางฟาร์มได้รับการสนับสนุนวัสดุจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สนง.ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจน สนง.ปศุสัตว์ อ.รามัน

  ปัจจุบันทางโครงการได้จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 35 คน จ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท กำหนดระยะเวลา 2 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. จนถึง 15 ก.ค.63 เพื่อให้มีรายได้ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ พึ่งพาตนเองได้ตามพระราชประสงค์.


  ธวัช สุวพิชญ์ภูมิ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มองทั่วทิศเมืองไทยธวัช สุวพิชญ์ภูมิฟาร์มตัวอย่างฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ยะลาเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกหญ้าแฝกข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้