ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประมงเฝ้าระวังโควิด ไม่พบเชื้อในสัตว์น้ำ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 เม.ย. 2563 07:15 น.
  SHARE

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เผยถึงการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนลดความตื่นตระหนกจากสภาวะการขาดแคลนอาหาร ว่า กรมประมงได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับจัดเตรียมข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำจากการจับในแหล่งธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ตลอดจนผลผลิตจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มาตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

  โดยการสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจสารตกค้าง และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  “ปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาในประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป แช่เย็น และแช่แข็ง ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในสัตว์น้ำนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด ทั้งยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็น SAR CoV2 และ MERS เนื่องจากสัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่เหมือนคนที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ โดยเน้นการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอ เพื่อความปลอดภัย”

  รองอธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจ้งเตือนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการคัดกรองลูกเรือประมง คนประจำเรือ ทั้งในช่วงเวลาเข้า-ออก จากท่าเทียบเรือขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงควบคุมกลุ่มลูกเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือ และแจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะผันผวนของตลาด การส่งออก การปิดด่านพรมแดนและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมประมงเฝ้าระวังสัตว์น้ำโควิด-19สารตกค้างจุลินทรีย์ข่าววันนี้เกษตร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้