ข่าว
100 year

องคมนตรี เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลบัน จ.สตูล

ไทยรัฐออนไลน์27 ก.พ. 2563 16:46 น.
SHARE

พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธย ทะเลบัน จ.สตูล ยันดำเนินการในระดับดีมาก 

พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ กล่าวในระหว่างการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ว่าในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ ในครั้งนี้เดินทางมายังจังหวัดสตูล ซึ่งโครงการต่างๆ ถือว่าขณะนี้เดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จแล้วเกือบๆ ทุกโครงการ โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล นับว่าดำเนินการได้ในระดับที่ดีมาก และถือว่าประสบความสำเร็จ

"อย่างไรก็ตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรทุกพื้นที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ด้วยน้ำเป็นหัวใจสำคัญ ดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงรับสั่งว่า น้ำคือชีวิต ในวันนี้ก็ได้นำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดถึงผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในสวนป่าพระนามาภิไธยเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมาก และสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ก็มักจะพูดเสมอว่าทะเลบัน ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบัน จึงทำให้ทะเลบันมีความอุดมสมบูรณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ซี่งถ้าไม่มีความชุ่มชื้น ไม่มีความสมบูรณ์ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอก็จะไม่มีที่สิ้นสุด ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนว่าขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติได้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป” องคมนตรี กล่าว

สำหรับโครงการ สวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากการที่ประชาชน และข้าราชการในเขตพื้นที่ภาคใต้ มีจิตสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความห่วงใย และสนพระทัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการรักษาป่าไม้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2533

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่ และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกัน และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไปการนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชม เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พร้อมปลูกต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน และมอบต้นไม้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ โอกาสนี้ได้ร่วมปล่อยเขียดว้าก ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยร่วมปลูกต้นยางนา ตะเคียนทอง กฤษณา หลุมพอ และลิโบย รวม 200 ต้น เพื่อเป็นการเสริมป่า ณ บริเวณบึงทะเลบัน อีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

องคมนตรีกัมปนาท รุดดิษฐ์สวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอุทยานแห่งชาติทะเลบันสตูลทรัพยากรธรรมชาติข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้