ข่าว
100 year

มองทั่วทิศเมืองไทย : เมนูปิ่นโตร้อยสาย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

ขึ้นชื่อว่า “ปิ่นโต” ไม่มีใครไม่รู้จัก เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารไปวัดเพื่อทำบุญในเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งใส่อาหารไปรับประทานร่วมกันในสถานที่ทำงาน ฯลฯ

นายธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นความสำคัญของ “ปิ่นโต” ที่จะนำมาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ จึงร่วมกับ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการ “เมนูปิ่นโตร้อยสาย” ขึ้น

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 โดยปีแรกมีกลุ่มแม่บ้านทั้งชาวไทยพุทธและอิสลามเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน จนถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 173 คน

การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจะนำอาหารใส่ปิ่นโตไปบริการตามสั่งแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ตะโหมด ตามโฮมสเตย์ และที่พักต่างๆ รวมทั้งบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครอบครัว ฯลฯ อีกด้วย

มียอดการสั่งอาหารตามโครงการดังกล่าวประมาณ 400-500สาย/เดือน โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีการสั่งปิ่นโตมากกว่า 1,200 สาย ส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาของปิ่นโตแต่ละสายนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดอาหารที่ผู้บริโภคจะสั่งเมนูยอดนิยม อาทิ แกงคั่วหยวกกล้วยไก่บ้าน, น้ำเคย, ปลาทอด, ยำผักกูด, แกงส้ม, น้ำพริกมะขาม ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารปลอดสารพิษที่ผลิตในชุมชน ส่วนข้าวก็นำมาจากในท้องถิ่นเป็นข้าวอินทรีย์ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็นที่น่าพอใจ

โครงการนี้นับเป็นแห่งแรกของภาค นักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน จ.พัทลุง และสนใจจะใช้บริการเมนูปิ่นโตร้อยสาย สามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอตะโหมด หรือสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน.

สุธรรม คงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มองทั่วทิศเมืองไทยสุธรรม คงเพชรธนินธรณ์ ขุนจันทร์ปิ่นโตเมนูปิ่นโตร้อยสายพัทลุงยอดการสั่งอาหาร

Most Viewed