ข่าว
100 year

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อบริการ ปชช.

ไทยรัฐออนไลน์13 ม.ค. 2563 16:57 น.
SHARE

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ.นครศรีธรรมราช 

     

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ม.ค.63 ที่โรงยิมเนเซียม ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12–16 มกราคม 2563 ณ พื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งสง อ.เชียรใหญ่ อ.นบพิตำ และอ.พรหมคีรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายศิริพัฒ พัฒกุล) คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกร และผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน

การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัตถุประสงค์เพื่อการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะได้มาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน


     การปฏิบัติงาน มีการบริการประกอบด้วย การรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และช้าง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพแพะ ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) การทำอาหารหมัก TMR การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้คำปรึกษาแนะนำ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์สตวแพทยืพระราชทานโครงการลุ่มปากพนังปศุสัตว์เขต8นครศรีธรรมราชข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้