กีฬา
100 year

มองทั่วทิศเมืองไทย : จานใบจากผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE


ต้องบอกว่ากระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 บ้านตะเซะต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มี นางแช่ม เพ็ชรจันทร์ เป็นประธานกลุ่มฯได้ช่วยรังสรรค์งานผลิตจานสำหรับใส่อาหาร ทำจากใบจากและเศษใบจากส่งขายให้กับโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ขายดีเป็นเทน้ำจนแทบผลิตไม่ทัน

ตอบโจทย์ลดภาวะโลกร้อน ย่อยสลายได้ง่ายและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้ง โดยในแต่ละวันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถทำจานใบจากได้30-50 ใบ ราคาขายใบละ 20 บาท เน้นตลาดบนและตลาดกลางที่มีกำลังซื้อสูง

ผลิตภัณฑ์จานบรรจุอาหารจากใบจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและสงขลา เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน หลังพบว่าใบจากที่ใช้ทำใบยาสูบ มีราคาถูกและมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบจากน้อยมาก

อีกทั้งยังมีเศษที่เหลือจากใบจากเกิดขึ้นจำนวนมาก ต้องกำจัดโดยการเผาหรือกองทิ้งให้เกิดการย่อยสลาย จึงนำมาพัฒนาเป็นภาชนะบรรจุอาหารร้อนเย็น และความสวยงามจากสีธรรมชาติของใบจาก สามารถนำไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆได้

ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า ผลสำเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและตลาด

เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนร่วมกับคนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจากชุมชน และเป็นเรื่องน่าชื่นชมในการนำขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดมลภาวะ

สำหรับผลิตภัณฑ์มี 2 แบบ คือ จานจากใบจากและเศษใบจากนำมาบดอัดก่อนขึ้นรูป เป็นนวัตกรรมรักษ์โลกและปลอดสารพิษสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หลังจากนี้ยังต้องปรับต้นทุนเพื่อลดราคาลงให้เข้าสู่ตลาดล่างได้มากขึ้นในอนาคต.

มนตรี สังขาว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มองทั่วทิศเมืองไทยมนตรี สังขาวตรังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนาโลกร้อนย่อยสลายจานใบจาก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้