กฟผ.น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนายั่งยืน

ข่าว

กฟผ.น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนายั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ย. 2562 19:39 น.

บันทึก

กฟผ.น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" จัดตั้ง "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 นายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้า ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนแล้ว ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดมาได้มีโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นก็คือ "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่ กฟผ.ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการ ภายใต้แนวทาง "สืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา" เพราะคือภูมิปัญญาของแผ่นดิน กว่า 20 ปี ในการดำเนินโครงการนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงผลสำเร็จ มีการตอบรับของภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ให้ความสนใจนำกิจกรรมของโครงการนี้ไปขยายผลต่อยอด และปรับใช้ในชีวิตประจำวันสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตนและครอบครัว ตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม

"กฟผ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้และขอขอบคุณเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมภาคใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร คณาอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนและสื่อ Social Media ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะได้นำองค์ความรู้ในโครงการชีววิถีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองครอบครัวตลอดถึงชุมชน และสถานศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทยสืบไป" นายสมชัย กล่าว

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเครือข่ายเกษตรกรโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมั้งทูตสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน บล็อกเกอร์ชื่อดัง และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และชมฐานการเรียนรู้ภายในแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชุมพร

สำหรับโครงการชีววิถีนั้น เป็นผลมาจากที่ กฟผ. ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ด้วยการจัดตั้ง "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ขึ้นพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. รับผิดชอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้แนวทาง อยู่อย่างพอประมาณลดการใช้สารเคมีตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการผลิตซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและในปี 2546 กฟผ.ได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการนําโครงการ

ชีววิถีฯ เข้าสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และศูนย์วิศวกรรมการเกษตรปทุมธานี โดยมีการขยายความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 112 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถสร้างผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ชีววิถี" มากกว่า 200 ชิ้นงาน และกว่า 20 ปีของการดําเนินโครงการชีววิถีฯ กฟผ. ได้วางแนวทางการพัฒนาชุมชนไว้อย่างเป็นระบบ จวบจนปัจจุบันมีชุมชนไม่น้อยกว่า 300 แห่งทั่วประเทศที่ได้นําแนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน และมีชุมชนที่ยกระดับขึ้นเป็นชุมชนต้นแบบชีววิถีฯ กฟผ. มากถึง 54 ชุมชน โดย กฟผ.ได้ตั้งเป้าให้มีชุมชนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 89 ชุมชนในปี 2565 นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ลูกทรพีทุบตี-ปล่อยแม่อดอยาก หวังให้ตายจะได้ฮุบสมบัติ สุดท้ายป่วยตายก่อนแม่
04:43

ลูกทรพีทุบตี-ปล่อยแม่อดอยาก หวังให้ตายจะได้ฮุบสมบัติ สุดท้ายป่วยตายก่อนแม่

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:14 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์