ข่าว
100 year

ปลาสลิดดอนนาของดีปัตตานี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ก.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

ปลาสลิด...จัดเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ พบมากในพื้นที่ภาคกลางมีการขยายการเพาะเลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่น้ำนิ่งในทุกสภาพน้ำ

การผลิตเน้นป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากในปัจจุบัน

เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯเปิดโครงการจุฬาภรณพัฒนา 6 บ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีพระราชดำริให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อเป็นอาชีพสำหรับชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ
โดยรอบโครงการฯ

พร้อมพระราชทานชื่อว่า “ปลาสลิดดอนนา” เพื่อผลักดันให้ปลาสลิดดอนนาเป็นสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัด ทำให้หลายหน่วยงานเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นรูปธรรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี กล่าวว่า ในปี 2563 จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมด้านการประมงแก่กลุ่มเกษตรกรคือ การสร้างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การขยายพันธุ์ลูกปลาให้ได้มากที่สุด และการแปรรูปปลาสลิดให้เพิ่มมากขึ้น

ปลาสลิดเป็นที่ต้องการของตลาด แต่เราต้องสร้างแบรนด์ปัตตานีให้ได้ว่าปลาสลิดดอนนาคือแบรนด์ที่ดีที่สุดและเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของอาหารฮาลาล

เชื่อว่าใครไปปัตตานีต้องซื้ออาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดดอนนาเป็นของกินของฝากอย่างแน่นอน

นายเจริญ ทองปล้องโต ผู้นำเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนนา กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา

โดยเฉพาะกลุ่มบ้านนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ มีสมาชิกกว่า 30 คน แต่ละคนเลี้ยง 1-3 บ่อ เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนาได้เอง การเลี้ยงให้ได้ขนาดปลาตามที่ต้องการ เพื่อนำไปแปรรูปให้มีทั้งความสะอาดรสชาติดี ไร้สารกันบูด ได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

เชื่อได้เลยว่าหากเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯมีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนากันอย่างจริงจัง มีทั้งปริมาณและคุณภาพ กลายเป็นแบรนด์สินค้าที่ดีของจังหวัดได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค.

สุไลมาน แวมามะ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลาสลิดปลาน้ำจืดปลาสลิดดอนนาสินค้าเศรษฐกิจปัตตานีมองทั่วทิศเมืองไทยสุไลมาน แวมามะ

คุณอาจสนใจข่าวนี้