ข่าว
100 year

อธิบดี พด. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ติดตามการมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์16 มิ.ย. 2562 22:43 น.
SHARE

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการมอบบัตรดินดีแปลงเกษตรกร จ.ปัตตานี เพื่อสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านดิน และขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการมอบบัตรดินดีแปลงเกษตรกร จ.ปัตตานี พร้อมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร สร้างเครือข่าย "ดินดี ชีวีปลอดภัย" ด้วย

บัตรดินดี(ID DIN DEE) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 1 แสนราย มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรรู้จักดินของตนเองสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านดิน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ที่ดินใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

นางสุพิศ วรรณบุรี และเพื่อนเกษตรกรพื้นที่บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี ประสบปัญหาผลผลิตต่ำ ประกอบกับยางพาราราคาตกต่ำ จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกพืชอายุสั้น โดยโค่นต้นยางและปลูกมะลิเก็บดอกข้าวโพดหวาน ผัก และพืชสวนครัว ส่งตลาดภายในจังหวัด จากการแลกเปลี่ยนและหารือการพัฒนาพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี และเกษตรกร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำแผนการใช้ที่ดินและการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มการผลิตให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ลดการนำเข้าจากภายนอก และเพื่อการบริโภคเอง สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินบัตรดินดีแปลงเกษตรกรดินดี ชีวีปลอดภัยปัตตานีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้