Thairath Logo
กีฬา

จนท.เกาะลิบง เผยวันนี้น้องมาเรียม กินนมและหญ้าทะเลได้ดี แข็งแรงร่าเริง (คลิป)

Share :
line-share-logo

เครดิตภาพ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง

จนท.ทีมดูแล น้องมาเรียม ลูกพะยูนพลัดหลงฝูง เผยวันนี้ น้องกินอาหารได้ดี จนท.พาว่ายน้ำออกกำลังกับเรือแม่ส้ม สุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งประชุมหารือ การอนุบาลมาเรียมช่วงทะเลมีมรสุมหนัก...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเมธี มีชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.5 หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้นำท้องถิ่นตำบลเกาะลิบง เจ้าหน้าที่เขตฯ ลิบง และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง ได้ร่วมประชุมวางแผนการอนุบาลและเฝ้าติดตามภัยคุกคามลูกพะยูน (น้องมาเรียม) ในช่วงมรสุม บริเวณเขาบาตู


โดยสรุปได้ดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่เวรยามเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง วางทุ่นเพิ่มเติมแนวเขตอนุบาลน้องมาเรียม และจะไม่ให้มีกิจกรรมใดเข้าไป รวมทั้งเรือประมงทุกชนิดเข้าบริเวณนี้ และ วางแผนปรับโภชนาการเพิ่มเติม

สำหรับ การวางแผนการจัดการอนุบาลน้องเรียมช่วงมรสุมหนัก มี 3 วิธี คือ
(1) ทำกระชังให้อยู่ในธรรมชาติ
(2) เอาแอ่งน้ำชั่วคราวมาเตรียมไว้ในพื้นที่อนุบาล
(3) หากมีมรสุมหนักจะนำน้องมาเรียมไปอนุบาลที่ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


สำหรับ การดูแลอนุบาลลูกพะยูน วันนี้ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตวป่าหมู่เกาะลิบง ร่วมกับ สัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มพิทักษ์ดุหยง ติดตามเฝ้าระวังและอนุบาลลูกพะยูน (น้องมาเรียม) บริเวณเขาบาตู ได้ป้อนนม จำนวน 2,300 มิลลิลิตร หญ้าทะเล จำนวน 1 ขีด เจ้าหน้าที่เขตฯ ลิบง ได้พายเรือ (แม่ส้ม) พาน้องมาเรียมว่ายน้ำออกกำลังกาย สุขภาพน้องมาเรียมแข็งแรง.

อ่านเพิ่มเติม...
น้องมาเรียมลูกพะยูนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงอนุบาลลูกพะยูนเขาบาตูตรังพะยูนหลงฝูงข่าวทั่วไป