คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

กรมพัฒนาที่ดิน นำเทคโนโลยีชีวภาพช่วยเกษตรกร ผลิตมังคุดคุณภาพ

ไทยรัฐออนไลน์15 พ.ค. 2562 17:39 น.

กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งดูแลช่วยเหลือเกษตรกรส่งสถานีพัฒนาดิน จ.พัทลุง ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงศัตรูพืช เพื่อนำผลผลิตสู่ท้องตลาดสร้างรายได้ จนการส่งออกผลผลิตมังคุดได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ...


เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 นายวิโรจน์ สว่างรัตน์ เกษตรกรและหมอดินอาสาประจำตำบล ในพื้นที่หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เผยว่า แรกเริ่มได้ทำการปลูกมะพร้าว แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นและแซมด้วยไม้ผล เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ และสะตอ จากนั้นก็ได้เข้าร่วมเป็นหมอดินอาสา ในปี 2542 ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องและสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงศัตรูพืช ในส่วนการปรับปรุงดินซึ่งมีสภาพความเป็นกรดสูงก็จะใช้โดโลไมท์และปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ในการจัดการแปลงมังคุดของตนนั้นได้มีการจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและใช้สารไล่แมลงศัตรูพืช ดูแลในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืช คอยกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาว อย่างใกล้ชิด ในช่วงมังคุดออกดอกใกล้บาน และติดผล จากนั้นก็ดูแลตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยเพื่อให้ลำต้นให้สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยต้องใส่ในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม ยิ่งในระยะเวลาช่วงฤดูกาลต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งในพื้นที่นี้มีโอกาสที่ออกผลผลิตอยู่ 2 ฤดู คือ ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล แต่เกษตรกรต้องจัดการแปลงมังคุดให้ดี เช่น ฤดูฝน ต้องจัดการพื้นที่ร่องสวนให้โล่งโปร่ง แต่ฤดูแล้งอาจจะใช้เศษใบไม้กลบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้น ไม่อย่างนั้นผลผลิตจะไม่ออก และนำวิธีมาผนวกให้มังคุดออกดอก ออกผลตามระยะที่ต้องการ ในส่วนของการเก็บเกี่ยว ให้เก็บมังคุดที่มีสีเหลืองอ่อนปนสีเขียว มีจุดประสีชมพูกระจายอยู่ทั่วผล และใช้ตะกร้อผ้าในการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันผลมังคุดตกลงมากระแทกกับพื้น ซึ่งจะทำให้ผลมังคุดเกิดรอยขีดข่วนที่ผิว

ในส่วนของสมาชิกแปลงใหญ่มังคุด มีสมาชิกทั้งหมด 58 ราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 139 ไร่ ซึ่งจัดทำมาตั้งแต่ปี 2557 ได้เรียนรู้ทางด้านการตลาดกับทางหน่วยงานทางราชการ จากนั้นได้ขึ้นทะเบียนมังคุด จนได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ในด้านการตลาดส่งออกผลผลิตก็จะมีการรวบรวมจากสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตขายออกสู่ตลาด

โดย น.ส.ดวงพร ดิสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนำซากหรือเศษที่เหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ และเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง มีสีน้ำตาลปนดำ ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินร่วนซุย เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช ทางสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ยังมีแผนงานส่งเสริมในเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และสารไล่แมลง พด.7 จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ในสวนมังคุด ทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุด และในส่วนของการตลาดของมังคุดนั้น จะมีการส่งออกให้กับพ่อค้าคนกลาง เป็นการขายเพื่อการบริโภคในประเทศ ซึ่งภาคใต้จัดเป็นแหล่งปลูกมังคุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดีและมีรสชาติดี เมื่อเทียบกับมังคุดในภูมิภาคอื่น เนื่องจากภาคใต้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากการที่มังคุด มีเอกลักษณ์ทั้งในรูปร่างของผลที่สวยงาม และมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับฉายาว่า "Queen of Fruits" และเป็นผลไม้ที่ทางประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ให้ความสนใจ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาดินเกษตรกรพัทลุงเทคโนชีวภาพผลิตมังคุดเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED