king10
ข่าว
Thairath Talk
100 year

ผู้ว่าฯ เมืองคอน ลงตรวจ 6 บ่อศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ

ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำน้ำอภิเษกในวันที่ 6 เม.ย.

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 แหล่ง ในการเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่ การทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และการนำน้ำไปตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 แล้วน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง มาทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

1. แหล่งน้ำห้วยปากนาคราช หรือห้วยเทวดานาคราช ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา น้ำจากลำห้วยนี้ไหลออกมาจากซอกหิน มีลักษณะเหมือนปากพญานาค และไหลคดเคี้ยวไปมาเหมือนตัวพญานาค จึงเรียกห้วยนี้ว่า "ห้วยปากนาคราช" ชาวบ้านถือกันว่า เป็นแหล่งน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษก

2. แหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถือเป็นชื่อที่มีมงคลนาม เป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

3. แหล่งน้ำวัดประตูขาว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บ่อน้ำแห่งนี้ เล่ากันว่าในสมัยโบราณได้รับการปลุกเสกจากเจ้าอาวาสวัดประตูขาวหลายรูปจึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น น้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำพระพิพัฒน์สัตยามาแล้วหลายรัชกาล

4. แหล่งน้ำวัดเสมาชัย อยู่ทางทิศเหนือวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ น้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยา มาแล้วหลายรัชกาล

5. แหล่งน้ำวัดเสมาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือโรงธรรมศาลาของวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีสำคัญของบ้านเมือง ใช้ประกอบทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณ

6. แหล่งน้ำวัดหน้าพระลาน ภายในบริเวณวัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในครั้งโบราณชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำใสสะอาด มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อเข้าสู่พิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา ครั้งล่าสุดใช้ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สำหรับสถานที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายจำเริญ กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 6 แหล่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่โดยรอบของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความสะอาด สวยงาม รักษาสภาพธรรมชาติให้คงเดิมมากที่สุด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยที่แหล่งน้ำห้วยปากนาคราช อ.ลานสกา ได้มอบหมายให้อำเภอลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำดังกล่าว ส่วนที่แหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่ สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งมีการนำน้ำไปตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับสถานที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช.

น้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นครศรีธรรมราชพิธีพลีกรรมตักน้ำบรมราชาภิเษก