king10
Thairath Logo
กีฬา

ป่วนออกสลาก

Share :
line-share-logo

ตำรวจชาร์จจับตัวนางประภาพรรณ ยกฉวี พาออกจากหอประชุมเมืองพัทลุง สถานที่ออกรางวัลสลากสัญจร หลังใช้ไขควงปากแบนจี้คอ น.ส.ธนัญญา พิพิธวณิชการ ผู้ประกาศทีวีช่อง 5 ขณะเตรียมถ่ายทอดสด ทำให้ถูกคมไขควงบาดเป็นแผลเล็กน้อย (รูปเล็ก) คุมตัวผู้ก่อเหตุส่งรักษา รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา.

อ่านเพิ่มเติม...
ป่วนออกสลากประภาพรรณ ยกฉวีธนัญญา พิพิธวณิชการตำรวจชาร์จไขควงปากแบนจี้คอสงขลาข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป