เครื่องบิน-รถไฟ-บขส. วางแผนรองรับคนเดินทาง เส้นทางเผชิญ "พายุปาบึก"

ข่าว

  เครื่องบิน-รถไฟ-บขส. วางแผนรองรับคนเดินทาง เส้นทางเผชิญ "พายุปาบึก"

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ม.ค. 2562 12:49 น.

  ขนส่งสาธารณะ ทั้งเครื่องบิน, รถไฟ, รถโดยสาร เฝ้าติดตามสถานการณ์ "พายุปาบึก" พร้อมเตรียมแผนรับมือ หากเส้นทางโดยสารได้รับผลกระทบ แนะประชาชน โทรสอบถาม ก่อนเดินทาง ...

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2562 นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งได้สรุปสถานการณ์ช่วงเช้าจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง

  โดยนางอัมพวัน กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านั้นสรุปว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ปิดให้บริการ วันนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 23.59 น. เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ทางสายการบินได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและ SMS ที่ลงทะเบียนไว้โดยตรง และท่านสามารถรับข้อเสนอทางเลือกช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ คือ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วัน จากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน, เก็บยอดวงเงิน ตามมูลค่าตั๋วโดยสารไว้ในบัญชีสมาชิก BIG Loyalty เพื่อใช้แลกสำหรับเดินทางกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วัน (Credit Account) หลังจากได้รับยอดวงเงิน ส่วนหากผู้โดยสารประสงค์จะคืนเงินเต็มจำนวน ตามวิธีการชำระเงินเดิมของผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

  สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินใหม่ในเส้นทางเดิม ให้ระบุวันและเวลาใหม่ที่ต้องการเดินทาง รวมถึงชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางทวิตเตอร์ (@AirAsiaSupport) หรือ Facebook (@AirAsiaSupport) หรือ Live Chat support.airasia.com หรือสถานีนครศรีธรรมราช โทร. 075 450 505

  ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ผู้โดยสารที่มีการเดินทางช่วงวันที่ 3 - 6 มกราคม 2562 ในเส้นทางภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก สายการบินมีแนวทางช่วยเหลือผู้โดยสารดังนี้ คือผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปจังหวัดอื่นในภาคใต้แทนได้

  นอกจากนั้น ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 30 วัน นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อทำการยกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงินได้เต็มจำนวน โดยติดต่อสอบถามที่ โทร. 075 355 055

  ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ เส้นทางในภาคใต้  ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Call Center 1318/ Counter จำหน่ายตั๋วที่สนามบิน/ ติดต่อผ่านทีมขาย สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางวันที่ 4 มกราคม 2562 เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ ตั๋วที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเดินทางภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม สอบถามเพิ่มเติมที่ สถานีนครศรีธรรมราช โทร. 083 540 8538-9

  สำหรับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานกระบี่ยังสามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ

  ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์พายุปาบึกอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน หมายเลขโทรศัพท์พิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โทร. 02 – 287 0320 - 9 ต่อ 2593, 2595 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร. 075 450 545, 090 278 0065 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร. 077-441230 ท่าอากาศยานระนอง โทร. 077-862252-3 ท่าอากาศยานชุมพร โทร. 077-591267-9 ท่าอากาศยานกระบี่ โทร. 075-701471

  บขส. จัดรถบริการประชาชน ได้รับผลกระทบ

  นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินของ วันที่ 4 มกราคม 2562 ในส่วนของ บขส. ได้ดำเนินการประสานสถานีเดินรถในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับประชาชน ดังนี้

  เส้นทาง นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ จำนวน 16 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 620 คน, เส้นทางสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ จำนวน 18 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 720 คน เส้นทางกระบี่-กรุงเทพฯ จำนวน 23 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 920 คน เส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ จำนวน 23 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 780 คน และเส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพฯ จำนวน 33 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 1,155 คน

  ส่วนรถหมวด 3 เส้นทางนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี จำนวน 26 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 450 คน เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต จำนวน 26 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 800 คน และเส้นทางกระบี่-สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 480 คน

  นอกจากนี้ได้จัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) จำนวน 10 คัน รองรับผู้โดยสาร 450 คนและรถตู้ หมวด 3 จำนวน 10 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 130 คน สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง  รถไฟ เดินรถถึงทุ่งสง หากเกิดน้ำท่วม

  เมื่อเวลา 11.30 น. นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเผชิญเหตุรองรับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว โดยได้มีการประเมินจุดเสี่ยงหากเกิดน้ำท่วมทางจนไม่สามารถเดินรถต่อได้ ดังนี้

  กรณีเกิดน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในช่วงระหว่างชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช การรถไฟฯ จะเดินขบวนรถสายนครศรีธรรมราช ถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสง และจะจัดรถยนต์ขนถ่ายผู้โดยสารจนถึงปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช

  นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา และศูนย์ปลอดภัยฝ่ายการเดินรถทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน และสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วย

  อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสาร สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พายุปาบึกสนามบินรถไฟบขส.เปลี่ยนเที่ยวบินข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13:46 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์