king10
Thairath Logo
กีฬา

ฉลอง 4 ปีสมาคมแต้จิ๋วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Share :
line-share-logo

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น ได้จัดให้มีงานฉลองสถาปนาครบรอบ 4 ปี สมาคมแต้จิ๋วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และจัดงานประเพณีคารวะผู้สูงอายุ (เก๊งเล่า) เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดา-มารดา และผู้สูงอายุ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น มร.หลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานขอนแก่น พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช. ภาค 4 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน มีนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น นายกสมาคมแต้จิ๋วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานจัดงาน นำคณะกรรมการ และชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วภาคอีสานกว่า 800 คน ให้การต้อนรับ

นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมแต้จิ๋วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมของสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วใน จ.ขอนแก่น และภาคอีสาน ให้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการค้า การศึกษา และวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยเน้นการ ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และความ ซื่อสัตย์ อันเป็นปรัชญาชีวิตของชาวจีนมาแต่โบราณ โดยมีที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมืองขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย หรือบริจาคผ่านบัญชี เพื่อการก่อสร้างอาคารสมาคมแต้จิ๋วฯ (ขอนแก่น) ธนาคารยูโอบี สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 724-165-862-0 และในเดือนตุลาคม 2560 นี้ คณะกรรมการสมาคมฯได้มีมติจัดงานแต้จิ๋วไนท์ (ราตรีชาวแต้จิ๋ว) ส่วนวัน-เวลา-สถานที่ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ขอนแก่นสมาคมแต้จิ๋วสมาคมแต้จิ๋วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก๊งเล่างานประเพณีคารวะผู้สูงอายุ