กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร นายก อบต.2 ราย และสมาชิก อบต.23 ราย

ข่าว

  กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร นายก อบต.2 ราย และสมาชิก อบต.23 ราย

  ไทยรัฐออนไลน์

  27 ต.ค. 2564 11:43 น.

  กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์การรับสมัคร นายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 ราย ย้ำชัดหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต้องขออนุญาตทุกรูปแบบ พบผิดฟันไม่เลี้ยง ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบข้อกำหนดให้ละเอียด


  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายกิตติคุณ โยธา ผอ.กต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับสมัครรับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต.ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ รวม 140 แห่ง นั้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 50 และได้มีการประกาศไม่รับสมัครนายก อบต. 2 ราย และไม่รับสมัครผู้สมัครสมาชิก อบต. 23 ราย

  ผอ.กต.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า ในกรณีดังกล่าวผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต. ที่ไม่รับสมัคร ส่งได้ตรวจคุณสมบัติตามมาตรา 50 นั้น จะแบ่งเป็นมาตรา 50 (20) ก็คือเป็นบุคคลจำกัดสิทธิ์เลือกตั้ง คือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีการตรวจสอบจากการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 และการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งก็จะตรวจสอบจากผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ซึ่งก็จะมีในมาตรา 50 (20) อยู่ 22 รายด้วยกัน ส่วนอีกสามรายก็จะเป็นในมาตรา 50 ก็คือเคยถูกพ้นให้ออกจากราชการ 1 ราย แล้วก็มีมาตรา 50 (12) ก็คือ เป็นข้าราชการมีเงินเดือนประจำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก็ไม่สามารถสมัครได้จำนวน 1 ราย และอีกรายก็คือมาตรา 50 (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งก็ต้องตรวจดูคำพิพากษาว่าเขาถูกกรณีใด

  นายกิตติคุณ กล่าวอีกว่า การยื่นคัดค้านการตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครนั้น ผู้สมัครแต่ละรายต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนายก อบต. มายื่นคัดค้าน 1 ราย ขณะที่ผู้สมัครสมาชิก อบต. 2 ราย และจากขั้นตอนทั้งหมดแล้วจากนี้ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัยคุณสมบัติของจังหวัด โดยจะมีปลัด อบต.ที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นมาให้ปากคำพร้อมพยานเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการต่างๆ หรือว่าผู้สมัครมีพยานหลักฐานต่างๆ ก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย

  "ส่วนการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก่อนที่จะดำเนินการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดว่า จะทำการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า "จะใช้แอปพลิเคชันอะไร ถ้าจะใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กก็จะต้องแจ้ง เพราะการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครสามารถกระทำได้ แต่ต้องมาแจ้งให้ถูกต้อง" ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าว

  นายกิตติคุณ กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งทาง กกต.ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เป็นการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้ง อบต.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีความสำคัญซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งการเลือกตั้ง อบต.ก็ได้ห่างเหินมานานหลายปี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหม่ๆ จำนวนมาก จึงขอฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยว่า ควรที่จะศึกษาระเบียบกฎหมายและก็ประกาศของ กกต.ที่เกี่ยวข้องให้ดี เพราะเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ก็ตาม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อ หรือการเพิ่มชื่อ หรือถอนรายชื่อได้อย่างไรนั้น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประกาศวันที่ 2 พ.ย. 64 ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปท่านก็สามารถที่จะตรวจได้จากเว็บไซต์ของคนไทย.com หรือของกรมการปกครอง แล้วก็ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพียงแค่ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเข้าไปก็จะทราบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต. และก็นายก อบต.ที่หน่วยไหน และลำดับที่เท่าไร

  ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมและโควิด-19 ที่จะกระทบกับการเลือกตั้งว่า สถานการณ์น้ำท่วมในเขตขอนแก่นนั้นขณะนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ มีเพียง อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ที่ทราบว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ แต่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต. ก็แจ้งมาว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้อยู่ เพราะว่าหน่วยเลือกตั้งก็จะอยู่บนที่สูงอยู่และก็สถานที่ต่างๆ ก็พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติอยู่แล้วที่พื้นที่ อบต.ศรีบุญเรือง

  ขณะที่สถานการณ์โควิดต้องดูว่าในพื้นที่ใดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรง การเข้มงวดสูงสุดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าถูกกักบริเวณให้อยู่สถานที่กักกันที่ที่ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันนั้น หากจะออกมาขอมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรค ในขณะเดียวกันก็ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์น้ำยาล้างมือเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไว้ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพราะกรรมการก็ต้องมีการป้องกันด้วย และยังได้จัดคูหาเลือกตั้งพิเศษสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 ด้วย ทั้งหมดคือมาตรการที่กกต.เตรียมไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง และหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้จริงๆ ก็ขอให้ท่านแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย โดยแจ้งก่อนวันเลือกตั้งเลือกตั้ง 7 วัน และถ้าไม่สะดวกในช่วงแรกก็สามารถมาแจ้งหลังจากวันเลือกตั้งอีก 7 วันก็ได้ จะทำให้ไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ์.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เลือกตั้งอบตเลือกตั้งอบต.เลือกตั้งอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งอบต 2564เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่น 2564เลือกตั้งล่าสุดข่าวเลือกตั้งขอนแก่นกิตติคุณ โยธากกต.ขอนแก่นข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08:57 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์