"โคราช" ประกาศล็อกดาวน์ทุกพื้นที่ หลังถูกจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเข้ม ขณะที่ 3 ห้างใหญ่พร้อมใจกันปิดบริการวันแรก ทำบรรยากาศเงียบเหงา

วันที่ 3 ส.ค. 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7912/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังจากที่ ศบค.ส่วนกลางได้จัดให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม โดยมีมาตรการที่สอดคล้องกับคำสั่งของ ศบค.ส่วนกลาง เช่น การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคล, ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น.

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกเวชภัณฑ์ พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ขณะเดียวกัน ภายหลังจากที่มีคำสั่งดังกล่าวออกมา บรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ห้างเดอะมอลล์โคราช, ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช และห้างเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช ก็ได้ทำการปิดห้างเป็นวันแรก โดยในส่วนของบูธสินค้าต่างๆ ได้มีการนำผ้าคลุมมาปิดสินค้าไว้

...

ทั้งนี้ ในส่วนของร้านค้า, ร้านอาหาร ได้มีการนำป้ายปิดให้บริการชั่วคราว มาปิดไว้ด้านหน้าร้าน เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเฉพาะพื้นที่ฉีดวัคซีน แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น.