ไลฟ์สไตล์
100 year

โคราชคลายล็อก เปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา นั่งกินในร้านได้ ยังงดบันเทิง

ไทยรัฐออนไลน์
17 พ.ค. 2564 08:35 น.
SHARE


โคราชโควิดอ่อนกำลัง พ่อเมืองสั่งคลายล็อกมาตรการเข้ม เปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา อนุญาตนั่งกินในร้านอาหารได้ แต่ยังปิดสถานบริการ และสถานบันเทิงต่อไป

วันที่ 17 พฤษภาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ประกาศคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 บางกรณี หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
1.1 สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
1.2 สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
1.3 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
1.4 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
1.5 สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่
1.6 โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
1.7 สวนน้ำ สวนสนุก
1.8 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
1.9 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
1.10 สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม เครื่องเล่นเกม
1.11 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
1.12 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
1.13 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
1.14 สนามม้า
1.15 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้นการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือการนวดฝ่าเท้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อผู้รับบริการหนึ่งคน
1.16 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม ทำเล็บและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และไม่มีพื้นที่นั่งรอภายในร้าน

2. มาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

2.1 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม การทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

2.3 ตลาด ตลาดนัด ซึ่งมีผู้ค้ารายย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง หากปรากฏตลาด ตลาดนัด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จะสั่งให้ปิดตลาด ตลาดนัด ตามความเหมาะสมต่อไป

2.4 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ

2.5 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

2.6 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือร้ายการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และมีมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

2.7 การจัดงานศพ ให้แบ่งพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานอยู่เป็นจุด จุดละไม่เกิน 50 คน โดยให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และแต่ละจุดต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร

2.8 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 50 คน

2.9 การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันรักษาให้สามารถดำเนินการได้โดยมีมาตรการที่เหมาะสม

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้(17 พฤษภาคม 2564) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19โควิดโคราชโควิด นครราชสีมาข่าวนครราชสีมาสถานการณ์โควิดโควิดวันนี้โควิด 19 ล่าสุดข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13:02 น.