บุรีรัมย์ เอาจริง ประกาศให้คนเดินทางมาจากต่างพื้นที่ ต้องกักตัว 14 วัน หากไม่ปฏิบัติตาม ขู่เชือดตามกฎหมายทันที ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ ขอให้หยุดอยู่ที่บ้าน 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ จากทั้ง 23 อำเภอ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้าน หรือชุมชนท้องที่ ที่อำเภอกำหนด โดยให้กรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. และแอปพลิเคชัน Buriram Healthy Passport พร้อมต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้แยกพักอาศัย แยกสิ่งของเครื่องใช้กับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

...

ส่วนกรณีผู้ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ ครบ 2 เข็ม และผู้ที่ผ่านการกักตัวตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด (State Quarantine) และถูกนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

โดยมีผลยืนยันการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และต้องดำเนินการในสถานที่หรือพื้นที่กำหนดเฉพาะ ส่วนผู้ควบคุมรถรับส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขนส่ง เมื่อเสร็จภารกิจให้รีบกลับออกจากพื้นที่ไปโดยเร็ว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้ทุกคนที่เข้ามาใจพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องกักตัว 14 วัน ไม่ว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดก็ตาม ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนายอำเภอ และปลัดอำเภอ จะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ของประชาชนชาวบุรีรัมย์ หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ให้ความร่วมมือ จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ออกจากบ้านให้น้อยที่สุด เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 พ.ค.นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล และขอความร่วมมือ ส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วยช่วยกันด้วยการปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือทำงานที่บ้าน เพื่อลดจำนวนคนในสำนักงาน ลดความแออัด ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ได้.