โนนมาลัยโมเดล ปฐมบท "กัญชา 6 ต้น" ปลูกเป็นวิสาหกิจชุมชน ห้ามปุ๊น!

ข่าว

โนนมาลัยโมเดล ปฐมบท "กัญชา 6 ต้น" ปลูกเป็นวิสาหกิจชุมชน ห้ามปุ๊น!

ไทยรัฐออนไลน์

11 ก.พ. 2564 21:14 น.

บันทึก
  • มาแล้วจ้า นำร่อง ปลูกกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก หรือ Thaistick บ้านละ 6 ต้น ให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ดูแลสุขภาพ ย้ำปลูกเองปุ๊นเอง ไม่ได้
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัย โมเดล แห่งแรกที่ จ.บุรีรัมย์
  • พร้อมมอบต้นกล้ากัญชาให้วิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือน ปลูกในแปลงที่มีรั้วรอบ ส่งช่อดอกและเมล็ดให้ รพ.คูเมือง ผลิตยาดูแลผู้ป่วยในชุมชน

ส่วนใบ ราก กิ่งก้านที่ปลดล็อกไม่เป็นยาเสพติด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างรายได้ชุมชน เบื้องต้นมี 251 รพ.สต. 2,510 ครัวเรือน ใน 46 จังหวัด ร่วมโครงการ

การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ใกล้บรรลุผล

โดยในระยะแรกมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึง "ยากัญชา" ที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาล กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

การขับเคลื่อนระยะต่อไป เน้นพัฒนากัญชาให้มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการของตลาดกัญชาที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนนโยบาย ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

"ให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และประชาชนทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้จากกัญชาต้องเสนอแผนธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้น ดำเนินการต่อเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง"

"หมอหนู อนุทิน" เปิดโมเดลกัญชา 6 ต้นที่บุรีรัมย์

บ่ายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านโศกนาค ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดงาน "การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล"

มอบต้นกล้กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก ที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง จ.สกลนคร แก่ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือน และ "ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา"
         
นายอนุทิน กล่าวว่า "รัฐบาลได้เดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ให้เป็นพืชสมุนไพรนำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ และผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การผลิตอย่างเป็นระบบ นำบางส่วนของกัญชามาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยกำหนดการดำเนินงานที่รัดกุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้คนไทย ผู้ป่วย หมอพื้นบ้านใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไข"

ร่วมด้วยช่วยกัญ
ร่วมด้วยช่วยกัญ

สำหรับโมเดลการปลูกกัญชา 6 ต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะมอบต้นกล้ากัญชาให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งช่อดอกและเมล็ดให้โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีแพทย์แผนไทย นำไปผลิตเป็นยาปรุงเฉพาะรายสำหรับจ่ายผู้ป่วยในชุมชน

ทั้งนี้ จำนวนการปลูกกัญชาสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในชุมชนจำนวนมาก ส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ได้รับการปลดล็อก ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย เช่น ยาหม่อง สบู่ แชมพู เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน มี รพ.สต.โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบดำเนินการแห่งแรก และจะขยายไปทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ

เบื้องต้น มี รพ.สต. 251 แห่งใน 46 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ รวม 2,510 ครัวเรือน คิดเป็นการปลูกกัญชาทั้งหมด 15,060 ต้น

"การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และแปรรูปสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้ โดยจะต้องรวมเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจะกระจายโมเดลนี้ไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทย” นายอนุทิน กล่าว
         
ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และการปลูกกัญชา 6 ต้น ระดับครัวเรือน
         
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองใน รพ.สต.โนนมาลัย โดยทำงานร่วมกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลคูเมือง และ รพ.สต.โนนมาลัย เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ที่ปลอดภัย

เป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์
เป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์

คาดว่า ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2564 จะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

โดยเฉพาะผู้ป่วย สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกกฎหมาย มีมาตรฐาน ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ในการดูแลสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม การปลูกกัญชาในครัวเรือน ต้องมีรั้วรอบ มีแนวทางการควบคุมไม่ให้เข้าถึงโดยง่าย หรือเล็ดลอดเข้ามาได้

ที่สำคัญ ต้องตระหนักว่า ไม่ใช่การปลูกเพื่อการเสพ...

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เล็บขบสยอง หมอคีบหนอนจากเล็บเท้า 6 ตัว
02:38

เล็บขบสยอง หมอคีบหนอนจากเล็บเท้า 6 ตัว

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:04 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์