เรื่องชาวบ้าน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เขียนถึงผู้บริหารในจังหวัดเสนอแนวคิดแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ว่า ในฐานะลูกหลานคนนึง ที่เติบโตและซุกซนในวัยเด็กในตัวอำเภอ ทำให้ได้เห็นอดีตต่างๆมาต่อเนื่องบอกว่า เคยเห็นเส้นทางน้ำไหลจากที่สูงจนลงไปที่ต่ำ ลงไปสู่ลำน้ำชีหลง ลำน้ำชี หรือแม้แต่บึงกุย อีกด้านหนึ่ง

วันนี้ต้องยอมรับความจริงว่า พวกเราได้ถมที่ทำถนนหลายเส้น สร้างบ้าน ขวางเส้นทางน้ำเดิมๆ ที่ควรเป็นทางน้ำ สระที่เคยมี แหล่งพักน้ำที่เคยมี มันหดหายไป จนไม่สามารถรองรับน้ำเวลาฝนตกหนักๆ มีน้ำหลากมา บ้านบางหลัง ก่อนที่จะสร้างหรือถมที่ดิน ขอให้ช่วยมาวางท่อระบายน้ำ ก่อนถมที่ จนแล้วจนเล่าเงียบไป สุดท้ายถมที่ไป โดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำตามเส้นทางน้ำ ที่ควรจะเป็นให้ทางเดินน้ำไหลได้สะดวก

สุดท้ายเกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา

การขุดลอกคูคลองก่อนน้ำมา เคยทำแต่ไม่ได้ทำต่อเนื่อง เพราะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาน้ำท่วมขัง หรือการรณรงค์การเก็บขยะต่างๆ ไม่ให้มาเป็นอุปสรรคไปอุดตัน ขวางทางเดินของน้ำเหมือนในเมืองใหญ่ๆ หลายๆเมือง

การวางผังเมือง ระบบระบายน้ำต่างๆก่อนนั้นอาจจะดีแล้ว แต่โลกปัจจุบันกลับไม่ใช่การนำน้ำจากที่ต่างๆ ให้ไหลมาลงที่จุดเดียวกันเส้นเดียว หากระบายน้ำไม่ทันหรือระบบท่ออุดตัน ปัญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ได้ จะเกิดปัญหาตามมาและลามขยายไปทั่ว หลายพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันไปตามที่น้ำท่วมขัง หลายชุมชน หลายปีต่อเนื่อง

อยากเสนอให้มีแผนสอง แผนสำรอง เพิ่มเส้นทางเดินน้ำไปลงบ่อบำบัดก่อนผันลงน้ำชีหรือกรณีน้ำท่วมมาเร็วให้มีแผนเส้นทางน้ำสำรอง
ฟลัดเวย์ให้น้ำไปลงน้ำชีให้เร็วที่สุดและมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ติดตั้งถาวรที่ปลายท่อน้ำก่อนปล่อยดันลงแม่น้ำชี ระหว่างทางมีเครื่องสูบน้ำจากท่อด้านที่ผันลงบึงกุยหรือคลอง ทำแบบเดียวกัน

...

ชาวบ้านบอกว่า การที่เราไม่เคยทำแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และ ภัยขนาดใหญ่ จนเป็นปัญหาในวงกว้าง เมื่อมีเหตุเกิดจริง จึงทำให้แก้ไขปัญหาได้ยากลำบากยิ่งขึ้น

เพราะเราไม่เคยมีการทำแผน

เรื่องงบประมาณมารองรับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อยากให้ดูรัฐบาลหรือเทศบาลใหญ่ๆในอดีต เขาตั้งงบสำรองฉุกเฉินไว้แก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆให้กับประชาชน สมควรมีทางออกไว้ให้พื้นที่

งบใดที่จำเป็นน้อยให้ทบทวนเปลี่ยนแปลงไปแก้ปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า ให้คิดถึงทุกข์ชาวบ้านไว้ให้มาก หากวันนึงมันเกิดกับเรา บ้านเรา ญาติพี่น้อง คิดเสียว่า ปัญหาเหล่านี้คือ ปัญหาส่วนรวมที่ระดมแก้ไขร่วมกัน

การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล หากเราค้นหาสาเหตุเจอ จะแก้ไขได้อย่างตรงจุด เพื่อบ้านเมืองของพวกเราทุกคน ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มาจากประสบการณ์ลูกหลานที่สำนึกรักบ้านเกิด

อยากเห็นการพัฒนาบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th