ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพในมิติใหม่

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ย. 2563 05:01 น.
  SHARE


  ตามแผนโครงข่ายพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดขอนแก่น...

  กำหนดให้อำเภอเมืองเป็นเมืองศูนย์กลางและเป็นเมืองแห่งอนาคต (Smart City) ส่วน อ.พล เป็นเมืองเครือข่ายการค้าและการเดินทาง (Gateway Commercial Network Service) อ.กระนวน เป็นเมืองแห่งสุขภาพและกีฬา (Sport Town) และ อ.ชุมแพ ให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะเป็นสุข (Wellness Town)

  เพื่อให้โครงการใน 4 หัวเมืองหลักเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

  กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการ จ.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ

  โดยมี นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเจ้าของพื้นที่

  สำหรับ อ.ชุมแพ กำหนดให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะเป็นสุข (Wellness Town) ผลการสำรวจพบว่า บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองอีเลิง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเนื้อที่ 43 ไร่ มี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

  เหมาะจะพัฒนาเป็นสวนสุขภาพขนาดกลาง จัดสร้างอาคารศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิม ก่อสร้างขั้นบันไดทอดลงไปสู่ท่าน้ำให้ทันสมัยใหญ่ยิ่งขึ้น มีศาลาให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ จัดเส้นทางเดินออกกำลังกายให้เหมาะสม โดยตั้งงบประมาณไว้ 92 ล้านบาท

  อีกเป้าหมายหนึ่งของ อ.ชุมแพ คือ การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนองคะเน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ฉากหลังเป็นภูเขาเนื้อที่ 75 ไร่ ตั้งงบประมาณไว้ 80 ล้านบาท

  หากทั้งสองโครงการบรรลุเป้าหมาย เชื่อว่าจะนำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่ชุมชนเมืองชุมแพโดยรวม จะเหลือก็แต่มาตรการการดูแลรักษาสถานที่ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งมั่วสุมยามวิกาล

  นับเป็นความหวังและความต้องการของผู้นำชุมชนกับการผลักดันโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

  สมพงค์ เกียรติพนมแพ/รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มองทั่วทิศเมืองไทยสมพงค์ เกียรติพนมแพขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองอ.ชุมแพอ.พลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:35 น.