ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรมข้าวชื่นชม 50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พัฒนาเพื่อข้าวไทย

  ไทยรัฐออนไลน์14 ก.ค. 2563 00:40 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมการข้าว แสดงความยินดีและชื่นชมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 50 ปี ยืนหยัดศึกษา วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี มีผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลง


  เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานและเป็นกลไกสำคัญของกรมการข้าวและจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยางานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี มีผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ดี ต้านทานโรคแมลง ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ และเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน นาชลประทาน เพื่อการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ซึ่งมีผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ที่สำคัญ จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ 1.ข้าวเหนียวอุบล 1 2. ข้าวเหนียวอุบล 2 3. ข้าวสุรินทร์ 1 4. ข้าว กข33 (หอมอุบล 80) 5. ข้าว กข51 และ 6.ข้าว กข75 นับเป็นผลงานที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งโดยปัจจุบันมี นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

  ด้านนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าวนาสวนโดยเน้นหนักด้านข้าวนาน้ำฝน ในเขตพื้นที่จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีบทบาทและภารกิจในการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ต้านทานโรคแมลง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และเหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาและวิจัยเพื่อจัดเขตการปลูกข้าวให้เหมาะสมในอันที่จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ พัฒนาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ การรักษาคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ พัฒนาด้านคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา วิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช เน้นการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ครบรอบ 50 ปี วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจะยึดหยัดทำหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้นโยบายแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร และเพื่อข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล.  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวอุบลกรมการข้าวจังหวัดอุบลข้าวพันธุ์ดีข้าวเมล็ดพันธุ์ดีข่าวเกษตรเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo