ผอ.โรงพยาบาลยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2553 โดยแนะแพทย์รุ่นใหม่ช่วยเหลือคนในชนบทก่อนศึกษาต่อ...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศ.คลินิก นพ.ธีวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2553 แถลงข่าวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2553 ให้แก่ นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นับเป็นแพทย์คนที่ 37 ที่ได้รับรางวัลนี้

ด้าน นพ.ภักดี กล่าวว่า เชื่อว่าการได้รับรางวัลครั้งนี้ มาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลเป็นเวลา 24 ปี ทั้งนี้  เชื่อว่าแพทย์รุ่นใหม่ต่างเป็นผู้พร้อมในด้านสติปัญญา และฐานะ จึงต้องการให้ปรับทัศนคติใหม่ ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ก่อนศึกษาต่อเฉพาะทาง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ซึ่งสามารถรู้ว่ามีความแตกต่างกับรั้วโรงเรียนแพทย์ รวมทั้งยังมีบุคคลภายนอกที่มีความศรัทธา และหวังกับแพทย์อย่างมาก ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

...