ข่าว
100 year

กมธ.ดีอีเอส เช็กโครงสร้างรับ 5G ชูหนองคายพร้อมมุ่งสู่ Smart City 2020

ไทยรัฐออนไลน์30 พ.ย. 2562 00:08 น.
SHARE

"กมธ.ดีอีเอส" ลงพื้นที่ จ.หนองคาย เช็กโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G เตรียมพร้อมสู่ Smart City2020 รองรับรถไฟความเร็วสูง-เขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง "กัลยา" ยัน กมธ.ยินดีช่วยแก้ปัญหาติดขัดเพื่อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอีเอส นำโดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธ.ฯ และคณะลงพื้นที่ จ.หนองคาย เพื่อติดตามการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหน้าด่าน การเตรียมความพร้อมในการดำเนินเรื่องรถไฟความเร็วสูงและ Smart city ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน

โดย น.ส.กัลยา กล่าวว่า การที่ กมธ.ดีอีเอส ได้มาลงพื้นที่จังหวัดหนองคายครั้งนี้ เนื่องจากหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศลาวรวมถึงต่อไปยังประเทศจีน ดังนั้นการเตรียมพร้อมให้เมืองหนองคายในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน จะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านบุคคล ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ จ.หนองคาย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นตัวจักรสำคัญ โดย จ.หนองคาย เองมีแผนที่จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็น Smart City ในปี 2020 ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ด้วยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ รวม 12 มิติ ได้แก่ การเกษตร การผลิตและแปรรูป การค้าส่งค้าปลีก การเงินการธนาคาร การแพทย์ การศึกษา ความปลอดภัย สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง พลังงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และอาคาร-ที่อยู่อาศัย รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟความเร็วสูง ที่จังหวัดหนองคายจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อบ้าน คือ ลาว และต่อไปถึงจีนได้ ที่สำคัญคือจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เมืองหนองคายมีความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

น.ส.กัลยา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส และสำนักงาน กสทช.ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่จะรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากจะมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อประชาชนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจระดับพื้นที่อีกด้วย โดยเฉพาะระบบงานตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดน หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จะทำให้การตรวจคนเข้าเมือง การขนถ่ายสินค้า มีความรวดเร็ว ความถูกต้อง และปลอดภัย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

"จากการลงพื้นที่ จ.หนองคาย กมธ.ดีอีเอส ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของการว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปอีกพอสมควร แต่ก็ควรที่จะต้องเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้จังหวัดหนองคายก้าวเข้าสู่ Smart City ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับความเจริญที่จะมาพร้อมกับรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในอนาคต ซึ่ง กมธ.ดีอีเอส มีความยินดีที่จะช่วยติดตามประสานงานแก้ปัญหาให้ หากเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ อย่างเต็มที่" ประธานกมธ.ดีอีเอส กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมธ.ดีอีเอส5GSmart cityรถไฟความเร็วสูงเขตเศรษฐกิจข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้