ข่าว
100 year

พด.ชูโมเดลแก้ดินเค็ม ช่วยเกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม-ยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ย. 2562 21:58 น.
SHARE

พด.เขต 5 ชู "ทุ่งเมืองเพีย" โมเดล เแก้ปัญหาดินเค็ม 8 จังหวัดอีสานเหนือ หวังช่วยเกษตรกร ใช้พื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม-ยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การจัดการฟื้นฟูดินเค็มในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งเน้นดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาหรือความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย โดยนำผลสำเร็จของโครงการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เรียกว่า "ทุ่งเมืองเพีย" มาเป็นโมเดลในการขยายผลการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ดินเค็ม ในการทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

สำหรับวิธีดำเนินการนั้น มีทั้งการจัดปรับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการจัดรูปแปลงนาให้มีความสม่ำเสมอทั้งแปลง มีคันนาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ จัดทำระบบการชะล้างเกลือร่วมกับทำคันคูเพื่อระบายน้ำ เรียกว่า ระบบระบายเกลือแบบคลองเปิด OPEN DRAIN โดยในคลองจะมีบ่อหนึ่งที่เมื่อน้ำไหลลงไป เกลือซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจึงตกตะกอนอยู่ข้างล่างบ่อ เรียกว่า บ่อตะกอนเกลือ เวลาฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำล้นบ่อ ก็จะไหลไปสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกลือที่สะสมอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ถูกชะล้างลงไปในคลองตามทิศทางที่กำหนด ไม่ไหลไปอย่างไร้ทิศทาง ช่วยลดการแพร่กระจายดินเค็มไปในพื้นที่อื่น

ทังนี้นอกจากการปรับโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม เช่น กระถินอคาเซีย หญ้าดิ๊กซี่ ยูคาลิปตัส ซึ่งพืชเหล่านี้จะช่วยดูดซับความเค็มสะสมไว้ที่ต้น เมื่อถึงเวลาที่ตัดต้นไม้ออกไป ความเค็มก็จะออกไปด้วย เป็นการลดปริมาณความเค็มในพื้นที่ลงได้อีกแนวทางหนึ่ง เมื่อดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็มอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดินเค็มก็จะค่อยๆลดลง เกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตรกรที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดินเค็มแก้ปัญหาดินเค็มพด.เขต 5กรมพัฒนาที่ดินเกษตรกรข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้