ข่าว
100 year

พัฒนาที่ดินมุกดาหาร หนุนปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ไทยรัฐออนไลน์20 ส.ค. 2562 13:04 น.
SHARE

ในหลายพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารที่มีพื้นที่ลาดชัน ในการทำการเกษตรมักจะเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินคือเรื่องของน้ำที่ได้มีการพัดพาเอาหน้าดินออกไป ทำให้เกษตรกรปลูกพืชผลได้ยากขึ้น

โดยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทำการเกษตร 1 ล้าน 2 แสน 8 หมื่นกว่าไร่ ในส่วนนี้ก็จะมีปัญหาพื้นที่ชะล้างพังทลายของดินประมาณ 5 แสน 1 หมื่นกว่าไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรใช้ในการปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยและพืชไร่อื่นๆ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงได้จัดตั้งจุดบริการกล้าหญ้าแฝก ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของตนเอง เป็นการรักษาสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยการกักเก็บน้ำและความชุ่มชื้นภายในดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายออกไปจากพื้นที่ เพื่อให้ดินเหมาะสมการเพาะปลูกและในปี 2562 เนื่องในวันดินโลก ได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญในเรื่องของการหยุดการชะล้างพังทลายของดิน ภายใต้แนวคิด ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างพังทลายของดิน Stop Soil Erosion, Save our Future เพื่อสร้างการรับรู้ ให้พี่น้องเกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนก่อให้เกิดชีวิตได้อย่างยั่งยืน

โดยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้นำคณะทีมงานและหมอดินอาสา คุณลุงบุญมี ขัตติยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านช้าง ลงพื้นที่ตรวจดูพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและให้คำแนะนำเรื่องการปลูกแฝกไม่ให้ชะล้างออกไปจากพื้นที่ พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝกให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกในพื้นที่ของตัวเองรักษาความชื้นและเก็บกักตะกอนดินไว้ ซึ้งหญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ มีประโยชน์ช่วยในการดูดซับน้ำและช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน ป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารออกจากพื้นที่

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหมอดินอาสาผู้นำพื้นที่ โดยเฉพาะหมอดินบุญมี ขัตติยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านช้างหนึ่งในเกษตรที่เคยได้รับผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินก่อนที่จะได้รับการฝึกอบรมและเป็นหมอดินอาสาได้รับความรู้จากทางสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนในแปลงพื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ของตนเองในสวนยางพารา ซึ่งใน 1-3 ปีแรก ยังมีปัญหาการชะล้างพังทลายอยู่ แต่หลังจากปลูกหญ้าแฝกไปแล้วการชะล้างพังทลายของดินก็ลดลง ดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ในช่วงหน้าแล้งก็สามารถตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดินเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ในดิน และนำเอาความรู้ที่ตนได้นั้นมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกษตรกรเห็นตัวอย่างจากเกษตรกรด้วยกันเอง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินให้มีกำลังใจในการฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูหน้าดินของตนเองในการทำการเกษตร

สำหรับเกษตรกรที่ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้มีการจัดแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้นำไปปลูกกัน พร้อมขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารที่ทำเกษตรในพื้นที่ลาดชันไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นหญ้าแฝกที่ช่วยในการขวางทางลาดเทชะลอการชะล้างพังทลายของหน้าดินและป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ นับเป็นการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพื่อปกป้องอนาคตไว้ให้กับลูกหลานได้ทำการเกษตรต่อไปได้อย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันดินโลกหญ้าแฝกหน้าดินป้องกันชะล้างพัฒนาที่ดินมุกดาหารเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้