ไลฟ์สไตล์
100 year

กรมพัฒนาที่ดิน ขุด "สระจิ๋ว" เพื่อกักเก็บน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

ไทยรัฐออนไลน์
2 ส.ค. 2562 15:25 น.
SHARE

กรมพัฒนาที่ดิน เสริมสระน้ำไร่นา เป็นแหล่งน้ำการผลิตอาหาร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พร้อมสู้ภัยแล้ง


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า "สระจิ๋ว" เป็นสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขุดสระให้กับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน โดยมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ จำนวน 2,500 บาท เพื่อเก็บน้ำในช่วงมีฝนตก สำรองน้ำใช้ยามฝนทิ้งช่วง รวมทั้งสนับสนุนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนช่วยเหลือการผลิตพืชและรายได้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาด 3-5 ไร่ ต้องการสระน้ำขนาดเล็กๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นการใช้น้ำที่เกิดประโยชน์ในระดับครัวเรือนได้มาก โดยเฉพาะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้จริง

ข่าวแนะนำโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งถึงเกษตรกรบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ ว่า ขณะนี้สามารถทำการเกษตรได้ดี เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น จากการใช้สระน้ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ผลิตอาหาร ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินสำรวจพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เพื่อสนับสนุนสระน้ำเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่ต้องการสร้างอาชีพจากสระน้ำ โดยให้ชื่อว่า ชุมชนชาวบ่อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้คณะทำงานทำแผนการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่โครงการ "ชุมชนชาวบ่อ" พัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา (Farm Ponds) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สำนักงาน กปร. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน พบว่าสระน้ำที่มีอยู่เดิม 38 สระ ซึ่งขุดเมื่อปี 2535 ยังสามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพ และมีเกษตรกรต้องการสระน้ำเพิ่มอีก 80 ราย โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมสำหรับการพัฒนาต่อยอดการใช้น้ำต่อไปนางสมปอง วรจันทร์เมือง เกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนสระน้ำจากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครในปีนี้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงพื้นดินบริเวณนี้ก็จะแห้ง ยากที่จะทำการเกษตร หลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครได้เข้ามาขุดสระน้ำขนาดไร่นาให้ ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และเริ่มปลูกพืชผักต่างๆ บริเวณรอบขอบสระ นำน้ำไปใช้ในนา ช่วยให้ข้าวที่ปลูกอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วท้องทุ่งและสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระ เพื่อรักษาขอบสระและป้องกันการตื้นเขินของสระ

ด้านนายสำนวน ฮาดทักษ์วงค์ เป็นเกษตรกรอีก 1 รายที่ได้รับสระน้ำ กล่าวว่า ปัจจุบันใช้น้ำรดพืชผัก ซึ่งเดิมตนปลูกผักหลายชนิดส่งขายสู่ตลาดอยู่แล้ว การได้น้ำเพิ่มจะเพิ่มการผลิตได้อีก พร้อมทั้งเลี้ยงปลา ปลูกพืชแบบผสมผสาน ทำไร่นาสวนผสม เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในโอกาสนี้ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่มีโครงการดีๆ แบบนี้มาช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะสภาวะปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกวันนี้เกษตรกรที่มีน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนสามารถบริหารจัดการการใช้ที่ดินได้ด้วยตนเอง ส่งผลสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน.อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งสระจิ๋วกรมพัฒนาที่ดินสกลนครเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:59 น.