ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คนชัยภูมิผนึกกำลังจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดภัย ไร้สารพิษ

  ไทยรัฐออนไลน์4 ก.ค. 2562 14:04 น.
  SHARE

  ปัญหาดินเสื่อมสภาพ เพราะขาดการดูแล หรือดูแลไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะดินในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้มีการทำนาโดยใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินเสื่อมไม่เคยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้พืชไม่ได้รับการเจริญเติบโตเท่าที่ควร ผลผลิตที่ได้จึงน้อย ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้ หรือขาดทุนจากการทำการเกษตร เกษตรกรจึงหันมาเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์

  นายบัญญัติ จันทะกา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิได้เข้ามาให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้หันมาปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พด.ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งแนะนำวิธีการทำการเกษตรให้เกษตรกร โดยในการทำนาสมัยก่อนนั้นใช้ปุ๋ยเคมี ในปัจจุบันดินจึงเสื่อมคุณภาพ เพราะบรรพบุรุษของเราทำเกษตรมานานพอมาถึงรุ่นเราจึงทำนาไม่ได้ผล เมื่อทำนาหนึ่งไร่จะได้ข้าวประมาณ 400 กิโลกรัม ก็เกิดปัญหาตามมามากมาย และทำให้เงินที่ได้มานั้นไม่พอกิน ไม่พอใช้ โดยระยะหลังประมาณปี 2552 เกษตรกรที่นี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ และเจอกลุ่มอินทรีย์ด้วยกันที่ต้องการอาหารปลอดภัย อยากจะรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ จึงรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรอินทรีย์ และเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นอินทรีย์ตั้งแต่วันนั้น

  สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิเข้ามาสนับสนุนต่อยอดให้ โดยสนับสนุนปุ๋ย น้ำหมัก ถังหมัก กากน้ำตาล สารเร่งพด.ต่างๆ และวัสดุทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก โดโลไมท์ เมล็ดพันธ์ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะปอเทือง ซึ่งปอเทืองเอามาหว่านที่พื้นที่ ทางสถานีพัฒนาที่ดิน แจกต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เพื่อใช้ในการปรับปรุงดินในสภาพพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาสนับสนุนจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับดีขึ้น สังเกตได้จากดินไม่มีการเกาะตัวกันแน่น พืชก็สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย โดยเฉพาะข้าวที่ไม่เจือปนสารเคมี เกษตรกรจะมีความรู้สึกว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์นั้นดีกว่าการทำแบบสารเคมี เพราะว่าเราจะได้ทานอาหารที่ปลอดภัย และตัวของเราก็ปลอดภัยด้วย

  นายสำราญ ถามณี เกษตรกร ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ข้าวอินทรีย์มีข้อดีมากมาย ขั้นแรกคือ ได้อาหารที่ปลอดภัย เพราะต้องผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน ทำให้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพ ดินมีสภาพดีขึ้น และสภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏว่ามีกลุ่มโรงสีเข้ามาติดต่อ เพื่อที่จะซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย ต้องขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิที่ได้ให้คำปรึกษา ทำให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ จนได้ผลผลิตที่ดีขึ้น มากขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรพออยู่พอกิน

  "ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวกับการบริโภคพืชผลทางการเกษตรแบบอินทรีย์กันมากขึ้น แม้ราคาจำหน่ายจะสูงกว่า แต่เพื่อสุขภาพผู้คนไม่น้อยยินดีที่จะซื้อ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จะทำการปลูกข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพดีไม่มีสารเคมีเจือปน รวมถึงตัวเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีรายได้ดูแลครอบครัวอย่างยั่งยืนยิ่ง" นายสำราญ กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ดินเสื่อมสภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิเกษตร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้