king10
Thairath Logo
กีฬา

น่องเหล็กทั่วไทย วิ่งไปตักบาตรวันวิสาขบูชา ที่วัดป่าแสงอรุณฯ ขอนแก่น

Share :
line-share-logo

พุทธศาสนิกชนนักวิ่งทั้งไทยและเทศกว่า 2,000 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชาลดละอบายมุข ครั้งที่ 10 ที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น เนื่องในวันวิสาขบูชา...


เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 18 พ.ค.2562 ที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง และ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปล่อยขบวนนักวิ่ง ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชาลดละอบายมุข ครั้งที่ 10 ในรุ่น 10.5 กม. และ 5 กม. โดยมีนักวิ่งและพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 2,000 คน โดยในช่วงของการปล่อยขบวนนักวิ่งนั้น นักวิ่งทุกคนได้พร้อมใจกันพนมมือเหนือศีรษะเพื่อแสดงถึงการเป็นพุทธมามกะ พร้อมรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระในจุดปล่อยตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักวิ่งทุกคนเนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย

ภายหลังจากเดิน-วิ่ง สมาธิ เสร็จ ที่บริเวณด้านหน้าวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาภายในพระอุโบสถ จากนั้นพระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมในการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง กันเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยคณะสงฆ์ได้จัดทำขบวนรถพระพุทธนำหน้าขบวนพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรในพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ควบคู่ไปกับการแสดงกลองยาวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานและสื่อถึงวิถีของความเป็นอีสานในกิจกรรมดังกล่าวนี้

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 กล่าวว่า กิจกรรมเดิน -วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุขครั้งนี้เป็นกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนักวิ่งและพุทธศาสนิกชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งหลังสิ้นสุดการวิ่งแล้วนั้นนักวิ่งทุกคนยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล รับพร รวมทั้งการร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ทางวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ได้กำหนดไว้ตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างบูรณาการได้อย่างลงตัว

ในวันวิสาขบูชาวันนี้นอกจากการประกอบพิธีทางศาสนา และการวิ่งแล้ว ยังคงมีการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนด้วยการตรวจสุขภาพ และร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 การเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุข ทำจิตใจให้เบิกบาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญ ตลอดทั้งวันจนไปถึงช่วงของการร่วมเวียนเทียนในช่วงค่ำของวันนี้ โดยรอบสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงแห่งนี้ และที่สำคัญคือการร่วมกันรักษาศีล 5 ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และงดการดื่ม หรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในปีนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันในวันนี้เป็นจำนวนมาก.

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชางานวิ่งทำบุญตักบาตรวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงพระธรรมดิลกขอนแก่นข่าวทั่วไป