ข่าว
100 year

กรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพบ้านบ่อแก จ.สุรินทร์

ไทยรัฐออนไลน์6 มี.ค. 2562 02:08 น.
SHARE

กรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพบ้านบ่อแก จ.สุรินทร์ ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยลดสารเคมีทางการเกษตร ปัจจุบันสามารบริหารงานมีคณะทำงานที่เข้มแข็ง และมีการผลิตเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านบ่อแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์งบ CEO จังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 251 ราย บริหารงานโดยคณะกรรมการ จากการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และมีคณะทำงานที่เข้มแข็ง

โดยกลุ่มได้พัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้หินฟอสเฟต กระดูกป่น กากถั่วเหลือง และน้ำหมักชีวภาพจากดินรากไผ่ ดินรากข้าว ดินจอมปลวก และจุลินทรีย์ วัตถุประสงค์การผลิตเพื่อจำหน่ายแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

ปัจจุบันปริมาณการสั่งซื้อสูงซึ่งกรรมการเล็งเห็นว่าสามารถขยายการผลิตได้ โดยเพิ่มพื้นที่ผึ่งเม็ดปุ๋ยก่อนบรรจุกระสอบ ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า โดยเฉพาะในระยะยาวการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะปรับระดับความสมดุลของธาตุอาหารในดิน และดินจะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พด.บ้านบ่อแกกลุ่มผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสุรินทร์ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้