ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  อธิบดี พด. เยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็ม อ.บัวใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาครบวงจร

  ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค. 2562 23:36 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อทำโครงการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

  วันที่ 2 มี.ค.62 ที่จ.นครราชสีมา นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านตะคร้อ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม โดยสูบน้ำลดระดับน้ำใต้ดินใช้ระบบโซลาเซล ปรับรูปแปลงนาเพิ่มขนาดคันนา เพื่อเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์ปลูกยูคาลิปตัสสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินใช้วิธีการไถกลบตอซังและทำปุ๋ยพืชสดเพิ่มอินทรีย์ธาตุอาหารในดิน และช่วยลดการแพร่กระจายของเกลือสู่ผิวดิน การปลูกพืชอาคาเซียเพื่อลดความเค็ม ปลูกหญ้าดิ๊กซี่คลุมดินรักษาความชื้น และต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้ใช้สอย ทุกวิธีเป็นวิธีการผสมผสานที่เกษตรกรให้การยอมรับและสามารถฟื้นฟูพื้นที่จนปลูกพืชได้ผลดี

  พื้นที่ปลูกพืชไร่ อ้อยและมันสำปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหาชั้นดานใต้ดินเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่ประมาณ 1. 6 ล้านไร่ สาเหตุเกิดจากการไถของเครื่องจักร ชั้นดานนี้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช รากหยั่งลึกไม่ได้ส่งผลให้พืชขาดน้ำ และหัวมันเน่าจากน้ำขัง จากการพบปะกลุ่มเกษตรกร ณ พื้นที่เกษตรของนายประกร ประวันทา บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง พบว่าเกษตรกรต้องการการแก้ปัญหาชั้นดาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทดสอบการทำลายชั้นดานโดยใช้หญ้าแฝกที่ระดับความลึกน้อยกว่า 30 ซม. และใชีริบเปอร์ทำลายชั้นดานที่ความลึก 50-70 ซม. พบว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง  จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรรวมถึงการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้นักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ทำโครงการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่ ดิน น้ำ พืช ตลาด เสนอต่อที่ประชุม อพก. เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมพัฒนาที่ดินการพัฒนาดินเค็มดินดานบ้านตระคร้อนครราชสีมาข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้