king10
Thairath Logo
กีฬา

ชาวพิษณุโลก ถวายเครื่องสักการะบูชา พระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

Share :
line-share-logo

ชาวพิษณุโลก ถวายเครื่องสักการะบูชา มีทั้ง หัวหมู พวงมาลัย ผลไม้ จำนวน 660 ชุด ถวายพระพุทธชินราช รวมถึงรุกขเทวดาภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 60 ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และสังเวยท้าวสักกรินทร์เทวราช ผู้นฤมิตตนเป็นตาปะขาว มาช่วยปั้นและหล่อพระพุทธชินราชจนแล้วเสร็จ มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งในแผ่นดิน และเทพยดา ที่สถิตถวายการอภิบาลรักษาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช รวมถึงสังเวยรุกขเทวดาที่สถิตรักษา โพธิ์สามพี่น้อง หรือ โพธิ์สามเส้า สถานที่ปฐมพุทธภูมิ เททองหล่อพระพุทธชินราช เมื่อ 660 ปีที่ผ่านมา และสังเวยดวงพระวิญญาณพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก หรือ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ผู้มีพระราชศรัทธาหล่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  

อย่างไรก็ตาม มีการจัดเครื่องสักการะบูชา ดังนี้ เครื่องทองชุด 9 ชุด หัวหมู 660 หัว บายศรี 660 คู่ ผลไม้ 5 อย่าง 660 พวงมาลัย 9 พวง จำนวน 660 ชุด ซึ่งพุทธศาสนิกชน ทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร ทั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมแห่ผ้าตาดทอง 3 ผืน น้ำ ดิน และปุ๋ย ประทักษิณ ทักษิณาวัตร รอบโพธิ์สามพี่น้อง หรือ โพธิ์สามเส้า สถานที่หล่อพระพุทธชินราช เมื่อ 660 ปีก่อน 3 รอบ แล้วถวายน้ำ ถวายดิน ถวายปุ๋ย ผูกผ้าตาดทองถวายต้นโพธิ์สามพี่น้อง เป็นพุทธบูชาร่วมกัน และร่วมรับน้ำพระพุทธมนต์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโพธิ์สามพี่น้องพระมหาธรรมราชาที่ 1พิษณุโลก