ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นคนงงเดินแฟชั่นโชว์หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงที่เป็นอารามหลวงศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปางมากว่า 1,300 ปี หลายฝ่ายเห็นไม่เหมาะสมเสียดายเงินงบจัด 15 ล้านบาท

จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 3 ตุลาคม ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลวงเวียนละกอน ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง ให้ดำเนินโครงการด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงานมีประชาชนชาวลำปางและนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คน แต่ทำให้ผู้ชมต้องแปลกใจและเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่ในงานจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์หน้าวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานกว่า 1,300 ปี

หลายคนกล่าวว่า ตั้งใจจะมาชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนลำปางในอดีตและประวัติความเป็นมาของวัด แต่เน้นมีการจัดแฟชั่นโชว์ให้สาวเดินหน้าลานวัดซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควร ซึ่งก่อนหน้านั้นงานหลวงเวียงละกอนลำปางเคยจัดมาหลายครั้งแล้วติดต่อกัน แต่งดการจัดงานมานานถึง 20 ปี ซึ่งละครั้งการจัดงานจะเน้นให้คนชมรู้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นหลัก