ระทึก เกิดการสู้รบในเมืองลอยก่อว์ เมืองหลวงรัฐคาเรนนีอย่างหนัก หลังทหารเมียนมาได้เสริมกำลังรุกเข้ามา ขณะที่ฝ่ายต่อต้านเร่งอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่สู้รบ และปิดเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองลอยก่อว์กับเมืองดีมอโซว์ด้านทิศใต้


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองกำลัง ทหารกะเหรี่ยงคาเรนนี KA เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบในเมืองลอยก่อว์ เมืองหลวงของรัฐคาเรนนี มีการสู้รบอย่างหนัก อยู่ตรงข้าม อ.ปางมะผ้า และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากแนวป้องกันทางด้านรัฐคาเรนนีกับรัฐฉานด้านเมืองสี่แส่ง ทหารเมียนมาสามารถฝ่าแนวป้องกันเข้ามาถึงเขตชานเมืองลอยก่อว์ โดยทหารเมียนมาประกอบด้วยกองพันทหารราบที่ 261, กองพันทหารราบที่ 250, กองพันทหารราบเบาที่ 54, กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 362, กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 722 และกองพันทหารราบที่ 7 โดยพบว่าทหารเมียนมามีการใช้โดรนที่ผลิตในประเทศรัสเซียมาใช้ในการสู้รบในครั้งนี้ด้วย


นอกจากการสู้รบที่เมืองลอยก่อว์แล้ว ที่เมืองบอลาแคะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการทางยุทธศาสตร์ทหารเมียนมา (บก.ยศ.บอลาแคะ) ทหารเมียนมา สังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 429 โดย ร.อ.ไหน่อู และกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 337 โดย ส.ต.ไหน่วินอ่อง ได้รายงานไปยัง บก.ยศ.บอลาแคะ ว่า ได้ถูกกองกำลังผสม KA , KNDF และ PDF ซุ่มโจมตีได้ได้มีการปะทะกันที่บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ เมืองบอลาแคะ และได้มีการปะทะกันประมาณ 15 นาที ไม่มีผลความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย

...


สภาที่ปรึกษาพิเศษสำหรับเมียนมา (SAC-M) ได้เปิดเผยรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ว่า รัฐบาลทหารเมียนมาสูญเสียการควบคุมพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน นับตั้งแต่กองกำลังพันธมิตรต่อต้านรัฐประหารเริ่มปฏิบัติการรุกครั้งใหม่เมื่อปลายเดือน ต.ค. 2023 ทั้งนี้ SAC-M กล่าวว่า รัฐบาลทหารเมียนมาได้สูญเสียอำนาจโดยสิ้นเชิงเหนือเมืองต่างๆ ที่ครอบคลุม 86% ของอาณาเขตของประเทศ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน 67% ของประชากรทั้งหมด


SAC-M รายงานต่อว่า กองทัพเมียนมาไม่ถือเป็นทั้งรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่ใช่รัฐบาลโดยพฤตินัย “รัฐบาลเผด็จการทหารไม่ได้ควบคุมดินแดนของเมียนมาเพียงพอที่จะรักษาหน้าที่หลักของรัฐไว้ได้ จากเมืองทั้งหมด 51 แห่งของเมียนมาที่มีพรมแดนติดกับต่างประเทศ มีเพียง 1 แห่งเท่านั้นที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมั่นคงของรัฐบาลเผด็จการทหารส่วนที่เหลืออีกว่า 30 แห่ง ถูกกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารควบคุมไว้ได้แล้วอย่างน้อย 90% และมี 14 เมืองที่กลุ่มต่อต้านควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แล้ว


ล่าสุดทหารเมียนมาได้เข้ามาถึงบริเวณพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเมืองลอยก่อว์ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางฝ่ายกองกำลังผสม ประกอบด้วย KA, KNDF และ PDF ได้ส่งกำลังไปสกัดกั้นทหารเมียนมา บริเวณเส้นทางเมืองลอยก่อ และ เมืองมาเบีย กำลังทั้งสองฝ่าย ได้มีการปะทะกันอย่างหนัก ทั้งนี้ทางด้านกองกำลังผสม ได้เร่งอพยพพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย