สปพ.แม่ฮ่องสอนเขต 2 แจงเลิกจ้างครูตอยตามขั้นตอนถูกต้อง ไม่มีกลั่นแกล้ง

ข่าว

  สปพ.แม่ฮ่องสอนเขต 2 แจงเลิกจ้างครูตอยตามขั้นตอนถูกต้อง ไม่มีกลั่นแกล้ง

  ไทยรัฐออนไลน์

  23 ก.ย. 2564 18:22 น.

  สปพ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชี้แจงเลิกจ้างครูดอยสาว ยืนยันทำถูกต้องตามขั้นตอน ประเมินให้ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ได้กลั่นแกล้ง ขณะที่ครูสาวยืนฟ้องศาลปกครอง ตั้งแต่ปี 62 เรื่องราวอยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริง

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการ พ.ต.ท.สนั่น กาวิ ได้รับมอบหมายจาก ผกก.ตชด. 33 ร.ต.อ.กิตติกร พงษ์ไทย รรท.ผบ.ร้อย ตชด. 337 และ ด.ต.อริยะ ธันยพรประทาน ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านวาทู ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ได้ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี นางสาววรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ หรือ ครูบีม อดีตครูอัตราจ้างได้ร้องผ่านสื่อและขอความเป็นธรรมไปหลายหน่วย ระบุถูกบีบให้ลาออกจากการเป็นครูดอยอย่างไม่เป็นธรรมในปี 2562 หลังมีความจำเป็นต้องเข้าทำการรักษาตัวจากอาการป่วยเป็นเนื้องอกที่ปีกมดลูกทั้งสองข้าง ทำให้ต้องผ่าตัดและรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งได้มีการส่งใบลาย้อนหลัง แต่กลับถูกครูใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวบีบให้ลาออก และมีการประเมินให้ไม่ผ่านเกณฑ์

  นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวชี้แจ้งเบื้องต้นว่า กรณี นางสาววรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ ร้องผ่านสื่อ ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังถูกบีบออกจากงานเพราะป่วยหนัก ไม่สามารถไปสอนได้นานหลายเดือนนั้น ทางเขตการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ขอชี้แจ้งว่า ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทาง สพฐ.กำหนด ทั้งนี้ ทาง ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด ผลคะแนนของผู้ร้องออกมาประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 59.33 ซึ่งผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 กรรมการลงความเห็นควรเลิกจ้าง การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด

  รอง ผอ.สปพ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยผู้ร้องได้มีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีเจตนากลั่นแกล้งให้การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ต่อสัญญา ซึ่งทางเขตฯ ได้มีการทำคำให้การแก้ฟ้องไป เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 และทำคำให้การเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาเขต 2 และศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านวาทู ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งผู้ร้องแต่อย่างใด

  นางสาวกัญญาพัชร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นางสาววรกานต์ ได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย สพฐ. ได้จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด และเบิกจ่ายค่าจ้าง เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างต้องมีการประเมินเพื่อจ้างต่อ ซึ่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะดำเนินการจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และผู้ที่จะได้รับการทำสัญญาจ้าง ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ 60

  ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ที่ 16/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 1. ด.ต. อริยะ ธันยพรประทาน ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านวาทู ประธานกรรมการ 2. นายสุภัค อมรใฝ่วจี ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 3. ส.ต.ท.ณัฐภูมิ จันทร์บ่อแก้ว ครู ตชด.บ้านวาทู กรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาววรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ โดยสรุปผล การประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 (ประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 59.33) และกรรมการลงความเห็นควรเลิกจ้าง พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทราบ

  และมีหนังสือแจ้งรายละเอียด การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ไม่ผ่านการประเมินประเด็นการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้ 1) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562 ผู้ถูกประเมินรายดังกล่าวไม่มาปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่รายงานผู้บังคับบัญชาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562 2) ผู้ถูกประเมินลาป่วยตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 (ลาตามสิทธิ์ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านวาทู ลงนาม) ตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 และให้พักรักษาตัวที่บ้านระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2562 (ตามความเห็นแพทย์) 3) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2562 ผู้ถูกประเมินไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด 4) ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2562 ผู้ถูกประเมินไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ ได้กล่าวตักเตือนผู้รับการประเมินด้วยวาจาหลายครั้ง แต่กลับถูกตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ประชดประชัน ไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน และไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง คณะกรรมการจึงได้ประชุมหารือร่วมกัน และให้ครูในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้แจ้งให้เจ้าตัวรับทราบผลการประเมินทางวาจา และแจ้งให้เจ้าตัวทราบทางไลน์แล้ว แต่เจ้าตัวไม่ยอมมาเซ็นรับทราบผลการประเมิน (มีหลักฐานยืนยันจากโรงเรียน)

  อย่างไรก็ตาม การประเมินในครั้งนี้ มีครูอัตราจ้างได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จำนวน 2 ราย อีกรายยอมรับในหลักเกณฑ์ แต่ทาง นางสาววรกานต์ แจ้งขอเข้าพบ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อขอดูผลคะแนนการประเมินจากครูใหญ่โรงเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจาก ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ติดราชการ จึงให้เข้าพบรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รักษาราชการแทน โดย นางสาววรกานต์ ได้ยื่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง และมีกรรมการประเมินจำนวน 2 ราย ซึ่งกรรมการตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

  หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ร้อง คือ ให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำโรงเรียนพักนอน ก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง จนเป็นเรื่องราวมาถึงปัจจุบัน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ครูดอยวรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ครูอัตราจ้างเลิกจ้างครูโรงเรียน ต.ช.ด. บ้านวาทูสปพ.แม่ฮ่องสอน เขต 2แม่ฮ่องสอนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทูลูกจ้างชั่วคราวข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 04:23 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์