หอการค้าเชียงใหม่ ชี้ พิษโควิดทำ 4 เดือนแรกของปี 64 ยับ เศรษฐกิจเสียหายแล้วกว่า 7 หมื่นล้าน เดินหน้าเป็นตัวแทนคุยสถาบันการเงิน ขอลดดอกเบี้ย-พักหนี้ช่วยผู้ประกอบการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 6-7 หมื่นล้านบาท จึงอยากให้มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ขณะที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัด ทั้งการเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง การลดดอกเบี้ยเงินกู้และการพักชำระหนี้ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจในแบบออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

...

วันเดียวกันนี้ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.จังหวัดเชียงใหม่ ยังมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 12,500 ชิ้น และเงินสนับสนุนอีก 30,000 บาท ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจะหมู่บ้าน หรือ อสม. ผ่าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ อสม.ที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ใช้ป้องกันการการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่.