เขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ำอีก 10 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 45 ล้าน ลบ.ม. ด้านผู้ว่าฯ ตากลุยน้ำสำรวจความเสียหายลำน้ำแม่ละเมา เจอน้ำป่าไหลหลากรุนแรง ต้นไม้นับร้อยต้นล้มขวางลำน้ำ...


เมื่อวันที่ 27 ต.ค.  สถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่รับน้ำจากที่ลดต่ำเหลือ 3 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 19 เซนติเมตร น้ำเหนือไหลเข้าลดลงเหลือ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เขื่อนภูมิพลจะลดการระบายน้ำจากวันละ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้จะลดลง อีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีการลดอีกหากน้ำเข้าน้อยลง นอกจากนี้แม่น้ำวังกระแสน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำปิงแค่วินาทีละ 120 ลูกบาศก์เมตร หรือวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงจากตากถึงนครสวรรค์ระดับน้ำลดลงกว่า 3 เมตร ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีระดับน้ำที่ 259.81 เมตร หรือมีน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 13,403 ล้านลูกบาศก์เมตร อีก 59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 0.44 เปอร์เซ็นต์ น้ำเต็มอ่าง วานนี้มีน้ำไหลเข้า 35 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้ระบายออกเหลือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนภูมิพล และภาคกลาง

...


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จังหวัดตากอยู่ใน 21 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยพื้นที่อำเภอสามเงา บ้านตาก เมืองตาก และวังเจ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเช่นกัน แต่ขณะนี้สถานการณ์กลับคืนสภาพปกติ นอกจากนี้นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ตาก พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โยธาธิการ จ.ตาก และป่าไม้ จ.ตาก ได้นั่งแพยางเข้าสำรวจความเสียหายแม่น้ำแม่ละเมา อ.แม่สอด ที่ประสบกับน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงตลอดลำน้ำ


เบื้องต้น พบดินริมตลิ่งพังเกือบตลอดทั้งสายบางจุดลึกกว่า 10 เมตร ต้นไม้เล็กใหญ่นับร้อยต้นล้มระเนระนาด บางต้นขวางลำน้ำ รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ข้าว ข้าวโพดได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งนี้ นายสามารถ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจความเสียหายรวมทั้งหาทางฟื้นฟู ลำน้ำแม่ละเมา ซึ่งเป็นลำน้ำที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นสถานที่ล่องแพยางท่องเที่ยวทางน้ำ เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงาม