ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษตร จ.ตาก ปลื้มรวมกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้ผลิต-ผู้บริโภค

ไทยรัฐออนไลน์
22 เม.ย. 2564 12:12 น.
SHARE

เกษตรกรตาก รวมกลุ่มแปลงใหญ่ "ชบาเขียว" ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ตลุกกลางทุ่ง คุณภาพดี ไร้สารเคมี ทั้งได้บริหารจัดการน้ำจากภัยแล้งได้ดี 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 นายวุฒิภัทร ราชโยธิน ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต.ตลุกกลางทุ่ง จ.ตาก กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต.ตลุกกลางทุ่ง เผยว่า กลุ่มเกิดขึ้นจากการที่ตนกลับจากการทำงานประเทศอิสราเอล เมื่อปี 49 เลือกที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและผืนนาของตนเอง เพราะทำแล้วมีความสุขจากการประกอบอาชีพสุจริต ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และเนื่องจากปัญหาที่พบคือ ต.ตลุกกลางทุง จ.ตาก สภาพอากาศร้อนคล้ายกับสภาพพื้นที่ทางภาคอีสาน และพื้นที่การปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง เมื่อกลับมาถึงจึงได้รวบรวมชาวบ้านที่มีความสนใจ จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นในนาม "ชบาเขียว" เพื่อทำกิจกรรมดูแลเรื่องน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น การปลูกป่าชุมชน การปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน บริหารจัดการน้ำโดยการริเริ่มทำคลองไส้ไก่ เพื่อเชื่อมสระน้ำของสมาชิกกลุ่มเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนบ่อน้ำ จากโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,290 ลบ.ม. หรือบ่อจิ๋ว ของกรมพัฒนาที่ดิน มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บกักน้ำไว้ในบ่อในช่วงฤดูฝนควบคู่ไปกับทําการเกษตรและทำนาเพื่อเลี้ยงชีพ

ข่าวแนะนำ

ต่อมาเมื่อปี 2556 มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกัน เพราะในพื้นที่เกษตรกรทำนาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว และอยากที่จะผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ผลิตเอง จำหน่ายเอง จึงได้รวมตัวกันจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปี 2557 กลุ่มแปลงใหญ่ได้ขอรับรองมาตรฐาน GAP จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และได้รับรองมาตรฐาน GAP ต่อมาเมื่อปี 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในนามกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว จากนั้นในปี 2563 กลุ่มได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ หรือ Organic Thailand ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของการทำเกษตร และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ( 1 ล้านไร่) กับรัฐบาล

ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต.ตลุกกลางทุ่ง จ.ตาก มีสมาชิก 258 ราย พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 1,888 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พิษณุโลก 80 เกษตรกรแปลงใหญ่ทำนาดำ ปลูกข้าวปีละ 1 รอบ หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้เข้ามาส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องข้าวครบวงจร เนื่องจากกลุ่มมีการผลิตข้าวครบวงจร ทั้งการทำพันธุ์ข้าว แปรรูปข้าว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ โดยจำหน่ายผ่านเพจเฟซบุ๊ก ข้าวเมืองตาก by วิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก

"ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพการทำนาเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่พึ่งพาสารเคมี เราหันมาทำสารชีวภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ใบมะม่วง ฟางข้าว เศษวัชพืช มาทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ศพก. การไม่ใช้สารเคมียังเป็นการลดต้นทุนการผลิต เราภูมิใจที่สามารถอนุรักษ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ และอากาศ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง" นายวุฒิภัทร กล่าว

ด้านนางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต.ตลุกกลางทุ่ง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่และผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรนั้น ซึ่งเกษตรจังหวัดตากได้สนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและขยายกลุ่มให้มีตลาดกว้างขึ้น สู่การเป็น ศพก.ข้าวครบวงจร รวมถึงการสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลไปสู่แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกร จ.ตากชาวนา จ.ตากข้าวอินทรีย์กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ปลูกข้าวอินทรีย์ตากเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:32 น.