ไลฟ์สไตล์
100 year

พด.ตั้งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ พี่เลี้ยง PSG เกษตรกรรายย่อย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 พ.ย. 2563 07:20 น.
SHARE

จากนโยบายหลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ แนวทางที่จะให้เกษตรกรมีพื้นฐาน ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน ได้วางแผนให้องค์ความรู้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ด้วยการนำระบบเกษตรอินทรีย์มีส่วนร่วมแบบ “PGS” เข้าไปส่งเสริม เริ่มตั้งแต่ให้เกษตรกรปลูกพืชในดินที่ปลอดภัย ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบซึ่งกันและ กัน ทำให้มีตลาดรองรับแลก เปลี่ยนสินค้าในชุมชนท้องถิ่น ผู้ซื้อเข้าถึงแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และยังสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในรูปแบบตลาดนำการผลิต อย่างครบวงจร

ข่าวแนะนำ

ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่แนว โน้มมีความต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดโครงการปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ทั่วประเทศ ระบบดังกล่าวเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับผู้บริโภคในท้องถิ่น สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดสารเคมีซึ่งกันและกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวนอกจากมีตลาดซื้อขาย ผู้บริโภคยังเข้าถึงเข้าใจวิธีการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นเกณฑ์เดียวกับไอโฟม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

“มาตรฐาน PGS เป็นพื้นฐานขั้นต้นเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายที่สุด วิธีการส่งเสริมกรมพัฒนาที่ดินจะคัดเลือกเจ้าหน้าที่กรมในแต่ละพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ประจำจังหวัดต่างๆ คอยช่วยเหลือดูแลตั้งแต่แปลงปลูก ไปจนถึงแหล่งจำหน่าย เป็นตัวแทนเกษตรกรประสานงานสะท้อนปัญหาแนวทางระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง ทำให้รู้แนวทางขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สามารถสร้างผลิตผลคุณภาพมีตลาดรองรับอย่างครบวงจร อย่างในเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับตลาดจริงใจมาร์เกต และสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรกลุ่ม PGS นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดด้วยตัวเอง นอกจากสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร ยังเข้าถึงผู้ซื้อว่าต้องการผลผลิตอะไรบ้าง ปริมาณผลผลิตและความต้องการมีความสมดุล เกษตรกรสามารถตั้งราคาขายได้เอง ซึ่งวิธีการนี้จะ ทำให้ตลาดมีความยั่งยืน” ดร.สถาพร กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

PGSเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สถาพร ใจอารีย์เกษตรกรรายย่อยเกษตรปลอดสารพิษเชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 05:33 น.