ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "ธรรมนัส" มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรพะเยา 135 ราย 160 แปลงใช้ทำกิน

  ไทยรัฐออนไลน์27 ก.ย. 2563 19:03 น.
  SHARE

  "ธรรมนัส"ลงพื้นที่บ้านเกิดตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พะเยา 135 ราย 160 แปลง เพื่อให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ประกอบอาชีพ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผวจ.พะเยา กล่าวต้อนรับ และ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน ณ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

  "ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 135 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 745-0-22 ไร่ ซึ่งได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรยังได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อีกทั้งการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำหนังสืออนุญาตฯ มามอบให้เกษตรกรเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการอีกด้วย" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

  ในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของ นางศรีนวล นามเมือง และ นายบุญโฮม นามเมือง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่น้ำเงิน ต.งิมอ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายในศูนย์ฯ เดิมมีการทำนาข้าวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน การเพาะเห็ด และปลูกยางพารา ภายหลังได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาที่ชุมชนต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เมื่อกลับจากการฝึกอบรมฯ มีความสนใจในศาสตร์พระราชา จึงได้เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ ข้างหลังแปลงนาขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในดินแล้วปลูกผักสวนครัวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นลักษณะขุดคลองล้อมรอบพื้นที่และเชื่อมต่อสระน้ำใหญ่ภายในแปลงและเลี้ยงปลากับกบในกระชัง ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาในนาข้าว

  นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 459,254 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 42,099 ราย 60,013 แปลง 322,988 ไร่ โดยในวันนี้มีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา คปจ.พะเยา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 พื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา รวมทั้งสิ้น 135 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 745-0-22 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 12 ราย 12 แปลง เนื้อที่ 4-1-03 ไร่ และที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 123 ราย 148 แปลง เนื้อที่ 740-3-19 ไร่

  "เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไป" รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ธรรมนัส พรหมเผ่าส.ป.ก.พะเยามอบที่ดินส.ป.ก.ช่วยเกษตรกรมอบสิทธิที่ดินทำกินพะเยาข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น.