ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  องคมนตรี เชิญของพระราชทาน มอบชาวเผ่า-ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ

  ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2563 18:26 น.
  SHARE

  "องคมนตรี" ลงพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบชาวเผ่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เผยชนเผ่าดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างลงตัว

  เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 566 ถุง ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จาก 5 โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจะค่าน) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม รวมทั้งมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ เผ่าอาข่า และเผ่ามูเซอ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ราษฎรชาวชนเผ่าในพื้นที่สูง ที่มีชีวิตและดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างลงตัวในแบบคนสร้างป่า คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน

  โดย นายราชันย์ บัวตรี เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อ 12 ม.ค.2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ และมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎร โดยการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มาอย่างต่อเนื่อง ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการในทุกแนวทาง จวบจนถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จถึง 3 มิติ คือ 1) ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรที่ดีและถูกต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและนำไปปรับใช้ สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายรับเพิ่มขึ้น 2) น้ำในพื้นที่นอกจากมีตลอดทั้งปีแล้วยังมีคุณภาพที่ดี จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำถึง 10 ครั้งที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงฤดูแล้งน้ำก็ยังเพียงพอต่อการเลี้ยงชุมชนกว่า 4,000 ครอบครัว ทั้งอุปโภคและบริโภค พื้นที่กว่า 900 ไร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ ในแหล่งน้ำพบเต่าปูลู จิ้กจกน้ำ (ซาลาเมนเดอร์) จิ้งแหลนห้วยท้องแดง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและจะอาศัยอยู่เฉพาะในแหล่งน้ำที่มีความสะอาดเท่านั้น ส่วนในผืนป่าพบเก้ง อีเห็น ไก่ป่า หมูป่า นกนานาชนิดจำนวนมากที่เข้ามาอาศัยหากิน

  "ทางโครงการฯจะน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการฟื้นฟูป่าต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ 100% ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ชุมชน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านบะหลา บ้านห้วยเต่า บ้านห้าหก บ้านอาซู และบ้านอาเทอ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าลีซอ เผ่าอาข่า และเผ่ามูเซอ มีรายได้จากป่าตามความเหมาะสมอย่างยั่งยืน ส่วนผลผลิตของราษฎรตอนนี้มีตลาดรองรับ ทั้งผู้ซื้อที่เข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูก และส่งไปจำหน่ายในตลาดร้อยใจรัก ทำให้ผลผลิตไม่ตกค้าง และมีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง" นายราชันย์ กล่าว

  ด้าน นางอาซือมา แสนย่าง หนึ่งในราษฎรชนเผ่าชาวลีซอ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เปิดเผยว่า ได้เข้ามาทำงานในโครงการฯเป็นเวลา 18 ปีแล้ว ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนและมีความรู้จากงานที่ทำ คือ การทำเกษตรที่ถูกต้อง และได้นำความรู้นี้ไปทำในพื้นที่ของตนเอง ที่ทางโครงการฯจัดสรรพื้นที่ให้จำนวน 9 ไร่ ทั้งปลูกผัก ปลูกข้าวไว้กินเอง และทำไร่ เก็บผลผลิตไปขาย ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนกว่าเมื่อก่อน สามารถส่งลูก 3 คนเรียนหนังสือได้อย่างไม่ขัดสน โครงการนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเจริญเพราะมีการดูแลป่าไม้ และทำให้มีน้ำในพื้นที่ ขอขอบคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 และในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่ไม่ทิ้งประชาชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

  ด้านนายพิชิต หลี่จา อีกหนึ่งราษฎรชนเผ่าลีซอที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนพื้นที่จะเป็นภูเขาหัวโล้น ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯมาก็ได้เกิดโครงการฯ และท่านบอกว่าชาวบ้านจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่า ดูแลต้นไม้ให้ดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่ก็ช่วยกันทำตามที่ท่านกล่าว ปลูกต้นไม้เพิ่มช่วยดูแลให้เติบโต จนปัจจุบันป่ามีความสมบูรณ์เขียวขจี มีของป่าจำนวนมากให้ชาวบ้านได้เอามาใช้เอามากิน ทำให้ไม่อดอยาก เดียวนี้ทาง กศน เข้ามาสอนให้ชาวบ้านอ่านหนังสือได้ เขียนหนังสือเป็น บางคนเมื่อก่อนเขียนชื่อตนเองไม่ได้ ตอนนี้เขียนกันได้หมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีการสอนให้รู้จักการจักสานตะกร้า ทำเก้าอี้ ตีเหล็กทำมีด เพื่อใช้งาน และส่วนหนึ่งก็นำออกไปขาย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  องคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐโครงการพระราชดำริฯแม่อายเชียงใหม่ชาวเผ่าชาวเขาข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 03:54 น.