ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  งดสังสรรค์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เซ็นประกาศห้ามขายสุราทุกชนิด 10-20 เม.ย.63

  ไทยรัฐออนไลน์8 เม.ย. 2563 09:42 น.
  SHARE

  ผวจ.เชียงใหม่ ประกาศปิดสถานที่จำหน่ายสุรา และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่ 10-20 เม.ย. 63 เพื่อป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลดจัดงานสังสรรค์ และจัดเลี้ยง งานรื่นเริง

  วานนี้ (7 เม.ย.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99 /2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน

  ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้ม แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องดังนั้น

  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงในการ ติดต่อโรคและความจําเป็นของประชาชน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 (3) และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2523 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563

  จึงมีคําสั่ง ให้สถานที่จําหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าวผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจํา คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
  มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวนั้นได้ครอบคลุมในห้วงเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการประกาศงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ทุกกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการห้ามปราม และป้องกันมิให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นรวมกลุ่มกันสังสรรค์ เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรนาเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์เชียงใหม่เทศกาลสงกรานต์ห้ามจำหน่ายสุราห้ามขายเหล้าข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo