ข่าว
100 year

"ธรรมนัส" หนุนติวหมอดินอาสา 4.0 รุกพัฒนา สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ดิน

ไทยรัฐออนไลน์18 ก.พ. 2563 07:35 น.
SHARE

"ธรรมนัส" ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 หวังสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา นำความรู้พัฒนาและอนุรักษ์ดินช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดินอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาของดิน

 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมหมอดินอาสามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ด้านการเกษตรอินทรีย์ PGS และการทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการรับมือภัยแล้ง เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนต่อไป

"กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้จัดโครงการการฝึกอบรมหมอดินอาสา เพื่อให้หมอดินอาสาได้รับทราบการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้ พร้อมสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในการปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ ให้นำไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ จะเห็นได้ว่าหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินนั้น มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นแกนนำสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการอนุรักษ์พื้นที่ดินดีไว้" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้รับนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ 4 จังหวัด มีหมอดินอาสาจำนวนทั้งหมด 500 ราย โดยแบ่งเป็นหมอดินอาสาจาก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 90 ราย สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 45 ราย สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 65 ราย สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 280 ราย และหมอดินดอยจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 20 ราย

ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายจัดตั้งเครือข่ายหมอดินอาสา และมีเจ้าหน้าที่กรมฯ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหมอดินอาสากับกรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด หมอดินอาสาคือเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกมาจากแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดินอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาของดิน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนัส พรหมเผ่าหมอดินอาสาหมอดิน4.0อนุรักษ์ดินเกษตรกรแม่ฮ่องสอนการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้