งานใหญ่ "ไหว้พระธาตุช่อแฮ" สืบสานประเพณีบุญเมืองแพร่

ข่าว

  งานใหญ่ "ไหว้พระธาตุช่อแฮ" สืบสานประเพณีบุญเมืองแพร่

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ก.พ. 2563 05:01 น.

  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมถ่ายภาพกับคณะฟ้อนบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่.

  มักมีคำกล่าวอยู่เสมอว่า “เมื่อมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ถ้าไม่ได้ไปสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งไปไม่ถึงจังหวัดแพร่”

  สาเหตุเป็นเพราะว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ

  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นำเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระธาตุช่อแฮและห่มผ้าพระธาตุ.
  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นำเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระธาตุช่อแฮและห่มผ้าพระธาตุ.

  ทุกๆปีชาวจังหวัดแพร่จะจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพื่อสักการะองค์พระธาตุ ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดแพร่ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563 เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวถึงการจัดงานปีนี้ว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มี องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นประธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

  มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ขบวน “เจ้าหลวงเมืองแพร่” ในอดีต ร่วมขบวนช้างของงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของ จ.แพร่.
  ขบวน “เจ้าหลวงเมืองแพร่” ในอดีต ร่วมขบวนช้างของงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของ จ.แพร่.

  จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้องค์พระธาตุประดิษฐ์อยู่บนหลังม้าเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ และนำมาเป็นคำขวัญของจังหวัดแพร่ที่ว่า “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

  สำหรับประวัติการสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ในด้านประวัติศาสตร์จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึง วัดพระธาตุช่อแฮ ว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879-1881 ในสมัยที่ พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณปฏิสังขรณ์

  ขบวนแห่นำเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ตระการตาทุกปี ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ.
  ขบวนแห่นำเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ตระการตาทุกปี ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ.

  จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีว่า ทุกปีชาวจังหวัดแพร่จะจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮขึ้น เพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุ ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  จนกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ปีนี้ตรงกับวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

  พระโกศัยเจติยารักษ์ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาในประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ได้แก่ วันที่ 23 ก.พ.2563 พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วันที่ 25 ก.พ. พิธีบรรพชาอุปสมบท

  ขันดอก เป็น 1 ในเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ร่วมขบวนแห่ที่เคลื่อนไปตามถนนในตัวเมืองแพร่ ไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง.
  ขันดอก เป็น 1 ในเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ร่วมขบวนแห่ที่เคลื่อนไปตามถนนในตัวเมืองแพร่ ไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง.

  วันที่ 27 ก.พ. พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม วันที่ 29 ก.พ.พิธีถวายบาตร ตานตุงและตานเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต วันที่ 2 มี.ค. พิธีเปิดงาน วันที่ 4 มี.ค. พิธีทำบุญกตัญญูบูชาบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน วันที่ 3-7 มี.ค. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์

  วันที่ 8 มี.ค. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ วันที่ 9 มีนาคม พิธีส่งพระมหาอุปคุต ณ น้ำแม่สาย และฟังเทศน์มหาชาติมหาเวสชาดก ทำบุญตักบาตรทุกเช้าตลอดงาน 7 วัน

  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง มาขอพร ไหว้พระ เสริมบุญบารมีทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่

  ขบวนฟ้อนกลองอืดของ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ งดงามตระการตา เป็นที่ประทับใจของผู้เฝ้าชมตลอดเส้นทาง.
  ขบวนฟ้อนกลองอืดของ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ งดงามตระการตา เป็นที่ประทับใจของผู้เฝ้าชมตลอดเส้นทาง.

  ด้าน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ กล่าวว่า งานประเพณี “ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

  โดยเฉพาะวันที่ 2 มี.ค.2563 วันแรกของงานจะมีขบวนหลักแห่เครื่องสักการะ พระธาตุ โดย อบจ.แพร่ สนับสนุน

  ส่วนขบวนแห่สักการะพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ ประชาชน 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระมีพระธาตุกว่า 200 คนของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชนจังหวัดแพร่ ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ ขบวนแห่ของเทศบาลเมืองแพร่ เป็นต้น

  ขบวนช้างย้อนรอยอดีตสมัยก่อนเจ้าครองนครแพร่ในขบวนแห่ฯ.
  ขบวนช้างย้อนรอยอดีตสมัยก่อนเจ้าครองนครแพร่ในขบวนแห่ฯ.

  จากนั้นเวลา 19.00 น. ชมการแข่งขันตีกลองปู่จาพญาขาล จากเยาวชน 8 อำเภอ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและชิงแชมป์กลองปู่จาจังหวัดแพร่ และชมการแสดงตีกลองปู่จาที่ขึ้นชื่อจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบน โดย ททท.สนง.แพร่สนับสนุน

  ตลอดงาน วันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ และศิลปินนักร้องชื่อดัง เช่น ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา ศิลปินล้านนา ฯลฯ พร้อมเลือกสินค้าโอทอปและสินค้าจากโรงงานมากมาย

  นับเป็นงานประเพณีดีๆอีกงาน ที่คนไปร่วมงานและอิ่มบุญทั่วหน้า.

  ขบวนหลัก การแสดงการร่ายรำทางศิลปวัฒนธรรมในขบวนแห่สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ มีนักท่องเที่ยวมารอเฝ้าชมและเก็บภาพที่ระลึกเนืองแน่นทุกปี.
  ขบวนหลัก การแสดงการร่ายรำทางศิลปวัฒนธรรมในขบวนแห่สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ มีนักท่องเที่ยวมารอเฝ้าชมและเก็บภาพที่ระลึกเนืองแน่นทุกปี.

  มณี ม่วงทอง

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ
   04:22

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:56 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์