ข่าว
100 year

งานใหญ่ "ไหว้พระธาตุช่อแฮ" สืบสานประเพณีบุญเมืองแพร่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมถ่ายภาพกับคณะฟ้อนบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่.

มักมีคำกล่าวอยู่เสมอว่า “เมื่อมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ถ้าไม่ได้ไปสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งไปไม่ถึงจังหวัดแพร่”

สาเหตุเป็นเพราะว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นำเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระธาตุช่อแฮและห่มผ้าพระธาตุ.

ทุกๆปีชาวจังหวัดแพร่จะจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” เพื่อสักการะองค์พระธาตุ ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดแพร่ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563 เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวถึงการจัดงานปีนี้ว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มี องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นประธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขบวน “เจ้าหลวงเมืองแพร่” ในอดีต ร่วมขบวนช้างของงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของ จ.แพร่.

จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้องค์พระธาตุประดิษฐ์อยู่บนหลังม้าเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ และนำมาเป็นคำขวัญของจังหวัดแพร่ที่ว่า “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

สำหรับประวัติการสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ในด้านประวัติศาสตร์จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึง วัดพระธาตุช่อแฮ ว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879-1881 ในสมัยที่ พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณปฏิสังขรณ์

ขบวนแห่นำเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ตระการตาทุกปี ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ.

จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีว่า ทุกปีชาวจังหวัดแพร่จะจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮขึ้น เพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุ ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จนกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ปีนี้ตรงกับวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

พระโกศัยเจติยารักษ์ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาในประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ได้แก่ วันที่ 23 ก.พ.2563 พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วันที่ 25 ก.พ. พิธีบรรพชาอุปสมบท

ขันดอก เป็น 1 ในเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ร่วมขบวนแห่ที่เคลื่อนไปตามถนนในตัวเมืองแพร่ ไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง.

วันที่ 27 ก.พ. พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม วันที่ 29 ก.พ.พิธีถวายบาตร ตานตุงและตานเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต วันที่ 2 มี.ค. พิธีเปิดงาน วันที่ 4 มี.ค. พิธีทำบุญกตัญญูบูชาบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน วันที่ 3-7 มี.ค. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์

วันที่ 8 มี.ค. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ วันที่ 9 มีนาคม พิธีส่งพระมหาอุปคุต ณ น้ำแม่สาย และฟังเทศน์มหาชาติมหาเวสชาดก ทำบุญตักบาตรทุกเช้าตลอดงาน 7 วัน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง มาขอพร ไหว้พระ เสริมบุญบารมีทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่

ขบวนฟ้อนกลองอืดของ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ งดงามตระการตา เป็นที่ประทับใจของผู้เฝ้าชมตลอดเส้นทาง.

ด้าน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ กล่าวว่า งานประเพณี “ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

โดยเฉพาะวันที่ 2 มี.ค.2563 วันแรกของงานจะมีขบวนหลักแห่เครื่องสักการะ พระธาตุ โดย อบจ.แพร่ สนับสนุน

ส่วนขบวนแห่สักการะพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ ประชาชน 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระมีพระธาตุกว่า 200 คนของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชนจังหวัดแพร่ ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ ขบวนแห่ของเทศบาลเมืองแพร่ เป็นต้น

ขบวนช้างย้อนรอยอดีตสมัยก่อนเจ้าครองนครแพร่ในขบวนแห่ฯ.

จากนั้นเวลา 19.00 น. ชมการแข่งขันตีกลองปู่จาพญาขาล จากเยาวชน 8 อำเภอ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและชิงแชมป์กลองปู่จาจังหวัดแพร่ และชมการแสดงตีกลองปู่จาที่ขึ้นชื่อจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบน โดย ททท.สนง.แพร่สนับสนุน

ตลอดงาน วันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ และศิลปินนักร้องชื่อดัง เช่น ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา ศิลปินล้านนา ฯลฯ พร้อมเลือกสินค้าโอทอปและสินค้าจากโรงงานมากมาย

นับเป็นงานประเพณีดีๆอีกงาน ที่คนไปร่วมงานและอิ่มบุญทั่วหน้า.

ขบวนหลัก การแสดงการร่ายรำทางศิลปวัฒนธรรมในขบวนแห่สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ มีนักท่องเที่ยวมารอเฝ้าชมและเก็บภาพที่ระลึกเนืองแน่นทุกปี.

มณี ม่วงทอง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไหว้พระธาตุช่อแฮประเพณีบุญเมืองแพร่พระโกศัยเจติยารักษ์แห่ตุงหลวงกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์พระอารามหลวงมณี ม่วงทองข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้