กีฬา
100 year

เครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนักด้วยแม่เหล็ก ผลงานนักวิจัยไทย จากม.นเรศวร

ไทยรัฐออนไลน์16 พ.ย. 2562 08:14 น.
SHARE

อัจฉริยะข้างบ้าน ผลงานของนักวิจัยไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร กับผลงานการประดิษฐ์ เครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ป้องกันเกษตรกรได้รับอันตราย

ที่อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "NU Research and Innovation Towards Sustained Society” เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษาการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แพร่หลายในหมู่นักวิชาการตลอดจนสาธารณชน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเกิดการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก สามารถสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอมากกว่า 100 ผลงาน อาทิ งานวิจัยชุดทดสอบตรวจหาสารพาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส, งานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนักอันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก เป็นต้น โดยเฉพาะงานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ที่ทางคณะผู้วิจัยนำโดย นางสาววิณิตา ขำอินทร์ ได้คิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำการคัดแยกสารโลหะหนักในดิน โดยเฉพาะในนาข้าว เพื่อป้องกันสุขภาพแก่เกษตรกร


นางสาววิณิตา เปิดเผยว่า เครื่องดังกล่าวนี้ คณะวิจัยได้นำไปทดสอบนำร่องในการตรวจสารปนเปื้อนในดินของแคดเมียม (cadmium) ที่เป็นธาตุมีพิษในนาข้าว ที่ชุมชนใน ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พบว่ามีค่าแคดเมียมเกินมาตรฐาน EU 1,800 เท่า หรือร้อยละ 95 ของข้าวที่ปลูก จะทำให้เกษตรกรได้รับสารโลหะหนัก โดยเฉพาะแคดเมียมมากเกินก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ โดยทางคณะผู้วิจัย ได้นำเครื่องดังกล่าวไปทำการทดสอบและทำการคัดแยกหรือล้างดิน ในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า 1 ปี 4 เดือน พร้อมกับนำถ่านชีวภาพไปปรับคุณภาพดินเพิ่มเติม ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น


แนวทางการต่อยอดในอนาคต ก็จะนำเครื่องดังกล่าวนี้ไปตรวจสอบสารปนเปื้อนที่เป็นสารหนู arsenic ในเหมืองของพื้นที่ จ.เลย ที่พบว่าขณะนี้มีปริมาณที่มากต่อไป งานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนาคตก็จะพัฒนาเครื่องให้มีคุณภาพตรวจสอบโลหะหนักชนิดอื่นๆ ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อัจฉริยะข้างบ้านเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนักสารปนเปื้อนวิณิตา ขำอินทร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโลหะหนักแคดเมียมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้